Työssäoppiminen ja työpaikalla suoritettavat tutkinnot tai tutkinnon osat ovat osa nykyistä koulutusjärjestelmää. Työpaikoilla koulutetaan sekä uusia työntekijöitä, että vanhoja työntekijöitä uusiin työtehtäviin ja -menetelmiin. Työssäoppimiseen ja sen kehittämiseen tarvitaan sekä harkittuja menetelmiä, että osaavia työpaikkaohjaajia.

 

Työpaikkaohjaajan opas -sivuilla annetaan työpaikkaohjaajalle tietoa nuorten ja aikuisten työssäoppimisesta sekä käsitellään tärkeitä ohjaamisen näkökulmia.

Työn kehittämismenetelmät -sivuilla esitellään eri tutkintotasojen koulutuksiin soveltuvia työn kehittämismenetelmiä esimerkkeineen, ohjeineen ja lomakkeineen.

 

 ohjaaja1