Metsuriyrityksen toiminta-ajatus voi olla esimerkiksi

Laadukkaiden metsänhoidon työpalveluiden tuottaminen ja tuottavan metsänomistuksen turvaaminen kotipaikkakunnan ja lähialueiden yksityismetsänomistajille.

Toiminta-ajatuksessa tehdään siis jo seuraavat valinnat ja rajaukset:

1.       yritys keskittyy metsänhoitotöihin – myöhemmin voidaan tarkentaa, sisältyvätkö esimerkiksi uudistamistyöt palveluvalikoimaan, entä ennakkoraivaukset tai energiapuun hakkuu?,

2.       tarjotaan työpalveluita – ei esimerkiksi suunnittelua, puukauppaa tms.,

3.       toiminta keskittyy kotipaikkakunnalle ja lähialueelle – lähialue on määriteltävä viimeistään markkinointia suunniteltaessa ja tarjouksia tehtäessä,

4.       markkinoinnin valtiksi on valittu laadukas työ – viimeistään markkinointivaiheessa on pohdittava, miten laatua mitataan ja miten työn laadukkuus viestitään asiakkaalle,

5.       tuottavan metsänomistuksen turvaaminen –metsänomistuksen taloudellinen tulos on nostettu myös markkinointivaltiksi

6.       asiakasryhmäksi on valittu yksityismetsänomistajat – ei esimerkiksi metsänhoitoyhdistykset, puunostajat, metsäkoneyritykset, metsäpalveluyritykset tms. ç asiakkaiden lukumäärä tulee siis olemaan suuri ja asiakashallinnan, laskutuksen jne. jouheva toiminta on varmistettava