Metsurityritys tarkastelee kantojyrsimen hankintaa myös takaisinmaksuajan menetelmällä ottaen huomioon korkotekijän. Perusinvestoinnista vähennetään tulevien vuosien nettotulojen ja jäännösarvon nykyarvot ja katsotaan, minä vuonna investointi on maksanut itsensä takaisin.

Perusinvestointi: 20 000 €

Nettotulojen ja jäännösarvon nykyarvo: 20 585 € ==> keskiarvo 4 117 €/v

Takaisinmaksuaika = perusinvestointi / tulojen nykyarvo/v

= 20 000 € / 4 117 €/v = 4,9 v

Takaisinmaksuaika on lyhyempi kuin suunniteltu pitoaika, joten investointi on kannattava. Kilpailevista investointivaihtoehdoista paras on se, jonka takaisinmaksuaika on lyhin.