Metsuripalveluita tarjoava yritys laskee tarjouksen 5 hehtaarin taimikonhoitokohteelle, josta on mitattu oheiset tiedot. Laskennassa yrittäjä hyödyntää Metsäalan TES:n tuotostietoja.

  • Sijainti 8 km:n päässä yrittäjän asunnosta
  • Kuusitaimikko (hintakerroin 1,23), poistuma 7500 r/ha, poistuman kantoläpimitta 5,5 cm
  • Maasto vaikeuttaa työskentelyä selvästi (kaltevuus ja kivisyys – maastoluokka 2 – kerroin 1,07)
  • Työ voidaan suorittaa lumettomana aikana – ei kausikorotusta
  • Koealoja mitataan 10 kpl – mittauskorvaus 2,82 €/ha
Annettujen lähtötietojen perusteella yrittäjä laskee metsurityön kustannukset:

  • Perkaus-harvennuksen työkohtainen palkka taulukosta: 314,17 €/ha
  • Lisäkerroin kuusikosta: 1,23 * 314,17 €/ha = 386,43 €/ha
  • Maastokerroin 1,07 * 386,43 = 413,48 €/ha
  • Koealojen mittauskorvaus 2,82 + 413,48 = 416,30 €/ha
  • Lasketaan mukaan palkan sivukulut 1,43 * 416,30 = 595,31 €/ha
Yrittäjä arvioi työmaan keston jakamalla työkorvauksen 416,30 €/ha tuntipalkalla 13,10 €/h ja saa hehtaarin ajanmenekiksi 31,8 tuntia. Viiden hehtaarin harvennus kestää siis 5 * 31,8 = 159 työtuntia eli 22 työpäivää. Tämän tiedon avulla yrittäjä määrittää työkohteen teosta aiheutuvat matkakulut (22 pv * 8 km * 2 krt/pv * 0,45 €/km = 159 €)

Kun laskelmaan lisätään tarjouksen tekemiseen käytetty aika ja matkakulut sekä tuntikatetavoite 12 €/h, saadaan tarjouksen loppusummaksi 5 200 €, eli 1 040 €/ha + alv 24 %.