Metsäpalveluyritys on pitänyt kahden viikon (10 tpv, 80 h) seurantajakson ajan kirjaa toimihenkilön ajankäytöstä. Kyseisellä ajanjaksolla toimihenkilö on tehnyt korjuujäljen seurantaa ja hakkuukoneiden mittalaitteiden tarkistusmittauksia. Seuranta antoi työajan jakaumasta seuraavat tulokset:

Työkohteiden suunnittelu- ja valmistelutyöt 20 %
Matkustaminen 15 %
Varsinainen mittaustyö maastossa 35 %
Tulosten laskenta ja raportointi 20 %
Odottelut ja häiriöt 10 %

 

Seurantajakson aikana toimihenkilö mittasi yhteensä 30 kohdetta, joten keskimäärin yhden mittauskohteen työstäminen kesti 2,7 työtuntia.

Kirjanpidosta voidaan laskea, että keskimääräinen toimihenkilön palkkauskustannus edellisellä tilikaudella oli 3575 €/kk eli 22,35 €/h.

Yhden mittauskohteen välittömät palkkauskustannukset metsäpalveluyritykselle ovat siis:

Palkkauskustannus = 2,7 h * 22,35 €/h = 60,35 €.

Palkkauskulujen päälle yrityksen on tietenkin laskettava siirtymisistä aiheutuvat matkakulut, käytettyjen mittauslaitteiden pääoma- ja mahdolliset käyttökulut, tietty osuus yrityksen toimisto-, markkinointi- yms. yleiskuluista sekä tavoiteltu kate.

Työajan seurannasta saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi myös henkilöresurssien käyttöä suunniteltaessa. Kolmen kohteen mittaaminen ja raportointi vie toimihenkilöltä 8,1 tuntia. Pienellä menetelmäkehityksellä ja työkohteiden suunnittelulla työn tuottavuutta voitaneen nostaa siten, että kolme kohteen päivätahti on helposti saavutettavissa.