Metsuriyritys on päätynyt hinnoittelumalliin, jossa jokaiselle työmaalle lasketaan varsinaisen metsurityön hinta Metsäalan työehtosopimuksen mukaisesti. Tämän hinnan päälle lasketaan palkan sivukertoimet, aiheutuvat matkakustannukset ja tarjouksen tekemisestä aiheutuneet kustannukset. Näiden välittömien kustannusten päälle lisätään tuntikate, joka sisältää yrityksen hallinto- ja muut välilliset kustannukset sekä yrityksen voittotavoitteen.

Tuntikatetavoite määritellään vuosibudjetin laatimisen yhteydessä. Budjetissa vuoden työmääräksi on arvioitu 1200 tuntia, kiinteiksi välillisiksi kustannuksiksi 9 400 € ja voittotavoitteeksi 5 000 €. Näillä tiedoilla yrityksen tuntikatetavoite on:

(9400 € + 5000 €) / 1200 h = 12 €/h.

Kun yritys tekee tarjouksia, ensin lasketaan työmaan välittömät kustannukset ja sitten lisätään tuntikate työmaan arvioidun keston mukaan. Näin saadusta perushinnasta voidaan sitten johtaa varsinainen tarjoushinta ottaen huomioon esimerkiksi työkohteen ennakkotietoihin liittyvät epävarmuudet, kilpailutilanne ja yrityksen oman hinnoittelustrategia.Esimerkki