Metsänuudistamispalvelussa metsänomistaja maksaa siitä, että hän saa pidettyä metsänsä tuottavana uudistushakkuun jälkeen. Metsäpalveluyrittäjälle tämä tarkoittaa riittävän tasaisen ja elinvoimaisen taimikon aikaansaamista mahdollisimman tehokkaasti. Tämä edellyttää uudistusalalle soveltuvaa maanmuokkausmenetelmää ja uuden puusukupolven varmistamista joko kylväen tai istuttaen. 

Metsänomistajaa laskutetaan maanmuokkauksesta (€/ha), siemenistä tai taimista (€/kg tai c/kpl) ja työstä (€/ha tai c/kpl). Jotta laskutettavaa työtä voidaan tehdä, yrittäjän on kuitenkin tehtävä paljon muutakin:

  1. arvioitava uudistamisalalla tarvittavat toimenpiteet,
  2. hinnoiteltava työkokonaisuus ja tehtävä tarjous,
  3. aikataulutettava työmaan eri vaiheet,
  4. hoidettava kone maanmuokkaukseen,
  5. hankittava siemenet tai taimet ja kuljetettava ne uudistamisalalle,
  6. pidettävä taimet elossa kastelemalla niitä,
  7. tarkastettava maanmuokkauksen ja istutustyön laatu ja
  8. laskutettava asiakas
Kaikki nämä tukitoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt, kuten istutettavien taimien loppuminen kesken työmaan, aiheuttavat kustannuksia ja on hinnoiteltava mukaan varsinaiseen hehtaari- tai kappalehintaan. Mikäli näiden työvaiheiden ja häiriöiden osuutta voidaan pienentää esimerkiksi kehittämällä työmaiden ennakkoarviointia, työn etenemisen seurantaa tms. voidaan uudistamispalvelun tuottavuutta nostaa ja kannattavuutta parantaa ilman, että asiakkaalle näkyvä hehtaari- tai kappalehinta nousee.