Metsäpalveluyritys ostaa kevytperävaunun jokakeväistä taimien kuljetusta varten. Perävaunun ja siihen rakennetun taimilaatikkotelineen arvonlisäveroton hankintahinta on 2800 €. Perävaunun arvioitu käyttöaika on 10 vuotta ja jäännösarvo 200 €. Perävaunun vuotuinen poisto on siis:

poisto = (2800 € - 200 €)/10 v = 260 €/v

Yritys on asettanut pääomalle 10 prosentin vuotuisen tuottovaatimuksen, joten vuotuinen korkokulu perävaunuun keskimäärin sitoutuneelle pääomalle on:

korko = 0,10 * (2800 € + 200 €) / 2 = 150 €/v

Perävaunun liikenne- ja Kasko-vakuutuksen vuosimaksu on yhteensä 50 €.

Perävaunun kiinteät kustannukset ovat siis 260 € + 150 € + 50 € = 460 € vuodessa.

Kiinteiden kustannusten määrä, c/taimi perävaunun eri käyttöasteilla:

Kuljetettava taimimäärä, kpl/vuosi

Kiinteät kustannukset, c/taimi

30 000

1,53

60 000

0,77

90 000

0,51

120 000

0,38

150 000

0,31