Metsäpalveluyritys myy 2-vuotiaita kuusen taimia 150 000 kpl hintaan 0,30 €/taimi. Taimien hinta metsäpalveluyrityksen varastolle tuotuna on 0,18 €/taimi. Varastoalueesta sekä siellä olevasta varastohallista ja pienkuormaimesta aiheutuu kiinteitä kuluja vuosittain 4 800 € (tiemaksu, sähköliittymä, vakuutukset, hallin poistot ja pääoman korot).

Muuttuvia kustannuksia (mm. palkkakulut) aiheutuu taimikuorman purkamisesta, taimien kastelusta, taimilaatikoiden lastaamisesta asiakkaan kuljetusvälineeseen ja myyntilaskujen kirjoittamisesta yrittäjän arvion mukaan 0,05 €/taimi. Muuttuvien kustannusten kokonaismäärä on siis taimen hinta 0,18 €/taimi + muut muuttuvat 0,05 €/taimi = 0,23 €/taimi.

Katetuottolaskelma:

Myyntituotot 150 000 kpl * 0,30 € 45 000 €
Muuttuvat kustannukset 150 000 kpl * 0,23 € - 34 500 €
KATETUOTTO   = 7 500 €
Kiinteät kustannukset      - 4 800 €
VOITTO   = 2 700 € / 0,02 €/taimi


Yrityksen henkilöresurssit ovat keväisin tiukoilla ja yrittäjä haluaa siirtää työpanosta taimikaupasta paremman katteen antaviin suunnittelutöihin. Taimikaupasta ei kuitenkaan haluta luopua kokonaan, sillä taimiasiakkaat hankkivat todennäköisesti muutaman vuoden päästä taimikonhoitopalveluita. Yrittäjä päättelee, että taimien hintaa nostamalla myytävä taimimäärä ja myyntiin tarvittava työmäärä vähenevät, koska osa asiakkaista siirtyy hankkimaan taimet muualta.

Jos taimien hintaa korotetaan 10 prosentilla, kuinka paljon taimien myyntimäärä voi vähentyä, ilman että toiminnan kannattavuus heikkenee?

Koska taimien myyntimäärä vaikuttaa vain myyntituottoihin ja muuttuviin kustannuksiin, voidaan laskennassa keskittyä katetuottolaskennan kolmeen ensimmäiseen riviin. Muodostetaan yhtälö, jossa laskettavaa myyntimäärä merkitään X:llä:

Myyntituotot – Muuttuvat kustannukset = KATETUOTTO
X kpl * 1,1*0,30 € – X kpl * 0,23 € = 7 500 €
0,33 €*X – 0,23 €*X = 7 500 €
  0,10 €*X = 7 500 € | : 0,10 €
  X = 75 000
        

Jos yritys onnistuu myymään korotetulla hinnalla vähintään 75 000 taimea (- 50 %), on hinnan korotus taloudellisesti järkevää.

Taimikaupan kriittinen piste korotetulla taimien hinnalla on 48 000 taimea, sillä sitä pienemmällä taimimäärällä katetuotto on pienempi kuin toiminnan aiheuttamat kiinteät kustannukset (0,10 € * 48 000 kpl = 4 800 €).

Jos yritys saa myytyä korotetulla taimien hinnalla vähintään 75 000 taimea, taimikaupan kate säilyy ennallaan ja työvoimaa vapautuu suunnittelutöihin. Jos taimien myyntimäärä tippuu vähemmän kuin 50 prosenttia, taimikaupan kate kasvaa hinnankorotuksen seurauksena.