Metsuriyritys miettii palveluvalikoimansa laajentamista kantojen jyrsintään piha-alueilla. Tarkoitukseen soveltuvan jyrsimen arvonlisäveroton hankintahinta on 20 000 €, arvioitu pitoaika 5 vuotta, vuotuinen käyttötuntimäärä 400 tuntia, jäännösarvo 5 000 € ja laskentakorko 6 %.

Yritys arvioi, että vallitseva hintataso ja yrityksen kustannusrakenne huomioiden kantojyrsimellä voidaan saavuttaa 10 €:n käyttötuntikate, eli nettotulo. Tällöin jyrsimen vuotuinen nettotulo olisi 400 h/v * 10 €/h = 4 000 €/v.

Lasketaan tulevien vuosien nettotulojen nykyarvo. Diskonttaustekijä katsotaan taulukosta (liite).

1.       vuosi: 4 000 € * 0,9434 =            3 774 €

2.       vuosi: 4 000 € * 0,8900 =            3 560 €

3.       vuosi: 4 000 € * 0,8396 =            3 358 €

4.       vuosi: 4 000 € * 0,7921 =            3 168 €

5.       vuosi: 4 000 € * 0,7473 =            2 989 €

Yhteensä:         16 849 €

Seuraavaksi lasketaan jäännösarvon nykyarvo: 5 000 * 0,7473 = 3 736 €

Tulevien vuosien nettotulojen ja jäännösarvon yhteissumma on 3 736 € + 16 849 € = 20 585 €.

Kun yhteissummasta vähennetään hankintainvestointi, saadaan tulokseksi investoinnin nykyarvo:

20 585 € - 20 000 € = 585 €.

Investointi on siis kannattava, jos lähtöolettamukset toteutuvat. Kilpailevista investointivaihtoehdoista paras on se, jonka nykyarvo tai nykyarvo suhteessa perusinvestointiin on suurin.