Asunto ja pihapiiri ovat esteettömiä silloin, kun tilat toimivat ja soveltuvat kaikille käyttäjille. Esteettömässä asunnossa on helppoa ja turvallista liikkua ja sinne pääsee vaivatta myös vierailulle. Esteettömässä asumisessa vältetään tasoeroja ja rakennetaan huoneista ja peseytymistiloista riittävän väljiä. Esteettömyystekijät on hyvä huomioida talon suunnitteluvaiheessa, mutta niitä voi parantaa myös jälkikäteen. Muutostöiden toteuttamiseen tarvitaan usein kiinteistönhuollon työpanosta. Seuraavista linkeistä löytyy tietoa arkea helpottavista apuvälineistä sekä neuvoja kodin sisä- ja ulkotilojen esteettömyyden parantamiseen erilaisten muutostöiden avulla.

1.     Sisätilat


TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

6/2013 (677) Ekotoimivuuden arviointi omakotiasukkaan näkökulmasta

2/2011 (658) Senioriasumisen suunnitteluohje

1/2011 (657) Ikääntymisen tuomat haasteet asumiselle


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.aspasaatio.fi/tukiasunnot/esteet%C3%B6n-asunto

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Ennakointi_ja_varautuminen

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Rakentaminen/Rakennuksen_terveellisyys_ja_esteettomyys

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen

http://www.korjaustieto.fi/pientalot/johdanto-pientalon-esteettomyyteen.html

http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/mita_korjausneuvonta_on/

http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/esteettomyys/

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/elinolot-ja-hyvinvointi/asuminen/esteettomyys

http://inport2.invalidiliitto.fi/WWW_Toimivan_Asunnon%20opas.pd

http://www.esteeton.fi/portal/fi/eske

http://www.rakennaoikein.fi/fi/front

http://www.korjaustieto.fi/viranomaistieto.html

http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/vaatimukset

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/asunnon_muutostyot/

http://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Esteettomyys.pdf

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha


Kaupalliset linkit:

http://www.asuntomessut.fi/toimiva-asunto/esteeton-asunto

http://www.lemminkainen.fi/asunnot/uuden-kodin-edut/esteettomyys/

https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rtesteettomyystieto.html

http://www.rakentaja.fi/artikkelit/6678/kaikkien_koti_.htm

2.     Ulkotilat

(luiskat, portaat, pysäköintitilat, kulkupinnat, sisäänkäynti jne.)

TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali:

6/2013 (677) Ekotoimivuuden arviointi omakotiasukkaan näkökulmasta

2/2011 (658) Senioriasumisen suunnitteluohje

1/2011 (657) Ikääntymisen tuomat haasteet asumiselleTeho -lehden jutut:

Esteettömäksi suunniteltu piha, 3/2015Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Palvelut_ja_asuinymparistot

http://www.korjaustieto.fi/pientalot/johdanto-pientalon-esteettomyyteen/sisaankaynti-paasy-rakennukseen.html

http://inport2.invalidiliitto.fi/WWW_Toimivan_Asunnon%20opas.pdf

http://www.esteettomyys.rakennustieto.fi/vaatimukset

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/ulkoalueet/puistot_ja_piha-alueet/

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/luiskat__portaat_ja_kasijohteet/

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/ulkoalueet/pysakointipaikat/

http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/mita_korjausneuvonta_on/

http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/esteettomyys/

https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/elinolot-ja-hyvinvointi/asuminen/esteettomyys

Kaupalliset linkit:

http://www.asuntomessut.fi/toimiva-asunto/esteeton-asunto

http://www.lemminkainen.fi/asunnot/uuden-kodin-edut/esteettomyys/

https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rtesteettomyystieto.html

3.     Arkea helpottavat apuvälineetTTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali (linkitys alla oleviin):

2/2014 (681) Ikäihmisten arkea helpottavia tuotteita ja ratkaisuja

http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tj419.pdf

Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111033/oppaita_2005_25_arkeahelpottavat.pdf?sequence=1

http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2014/T155.pdf

https://www.thl.fi/fi/web/toimintakyky/apuvalineet

http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/toiminta/neuvonta/asiantuntija_vastaa/usein_kysytyt_kysymykset/apuvalineet/

https://docs.google.com/document/d/1APGM546JAlSYvIXZDquEMPmtZgGXSEokeHuyuPckhE4/edit?pli=1