header

artikkelit

Ensimmäiset viemärisaneeraajien sertifikaatit myönnetty

Viemäriverkoston tekninen käyttöikä on 50 vuotta, joten vähintäänkin 60-luvun taloissa on havahduttava putkiremonttiin. Uusimistarvetta on kasautunut enemmän kuin kapasiteettiä riittää. Putkiremontti on asukkaalle peikko, joka tarkoittaa kallista ja kiusallista asumisen vaihetta, eikä remontin onnistumisesta ole takeita.

Työtehoseura on VTT:n kanssa suunnitellut ja kehittänyt uutta koulutusta viemärisaneeraajien sertifioinniksi. Ensimmäiset sertifioidut asentajat saivat todistuksensa loppuvuodesta 2014.

Viemärisaneeraajien koulutus jakautuu kahteen osaan:

Ensimmäinen osa painottuu työterveydellisiin seikkoihin, sekä viemärisaneerausalan työskentelyn perusvalmiuksiin. Viemäreiden korjauskoulutuksen nimellä annettavan koulutuksen perusosa on yhden lähipäivän pituinen. Päivän päätteeksi on tentti, jonka suoritettua saa viemärisaneeraajan perusosan sertifikaatin.

Toinen osa syventää ensimmäisessä saatuja oppeja. Pääpainona siinä on perehtyä erilaisiin viemäreiden korjausmenetelmiin sukituksista pinnoituksiin ja muihin moderneihin saneerausmenetelmiin. Tärkeänä tavoitteena on osata valita sopivimmat menetelmät eri kohteisiin ja kohteiden osiin. Tässä niin kutsutussa hybridisaneerausmenetelmässä voidaan osa putkistosta korvata kokonaan uudella ja esimerkiksi rakenteiden sisällä menevät osat saneerata kohteeseen parhaiten sopivalla menetelmällä.

Viemäreiden korjauskoulutuksen jatko-osa on kahden lähipäivän pituinen. Koulutuksen päätteeksi on työmaalla tentti ja näyttö, joiden perustella viemärisaneeraajan (sukitus tai pinnoitus) sertifikaatti myönnetään.

Lisätietoja:

Taisto Vilhunen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Timo Pitkänen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

viemari1

Opiskelijat harjoittelevat saneerausmenetelmiä.

Osaamista kehittämällä parempaa laatua

Rakennusalan laatuongelmat ovat olleet viime aikoina kuuma keskustelunaihe, ja aivan aiheellisesti, kun uudetkin rakennukset kärsivät muun muassa huonon rakentamisen aiheuttamista kosteusvaurioista ja homeongelmista. Myös EU:n energiansäästötavoitteet tuovat suurta painetta rakennusalalle. Laadukas ja energiatehokas rakentaminen kulkevat rinnakkain ja kumpaakin voidaan parantaa yhtä aikaa.

TTS:ssä on meneillään EU-rahoitteinen BUILD UP Skills -hanke, jossa fokuksena on energiatehokkaan ja laadukkaan rakentamisen osaamisen parantaminen päivittämällä rakennusalan kouluttajien osaamista, ja toisaalta kehittämällä rakennustyömaalla työskentelevien työntekijöiden tietoja ja taitoja energiatehokkuusasioista. BUILD UP Skills -hankkeessa tuotetaan nyt tutkimukseen ja hyviin käytäntöihin perustuvaa monipuolista, uutta koulutusmateriaalia. Hankkeessa syntyvää energiatehokkaan rakentamisen materiaalia testataan ja otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa järjestettävissä kaksipäiväisissä pilottikoulutuksissa. Kurssikonseptia kehittää ja koulutuksen toteuttaa TTS. Koulutuksia järjestetään sekä rakennusalan opettajille että rakennustyömaiden työntekijöille. Rakennusalan opettajien pilottikoulutukset aloitettiin TTS:n tiloissa Vantaalla tammikuussa 2015 ja toinen tilaisuus on Tampereella 7.-8.5.2015. Työntekijöiden täydennyskoulutus, jossa on tarkoituksena päivittää osaamista napakoilla täsmäopetuspaketeilla työmaan ”muutosagenteille”, pilotoidaan 16. ja 23.4. sekä 15. ja 22.10.2015. Uusi opetusmateriaali tulee olemaan käytössä jatkossa TTS:n rakennusalan koulutuksissa.

Hankkeen toteuttavat Motiva, joka koordinoi hanketta, TTS ja Tampereen Teknillinen Yliopisto. Hanketta tehdään yhteistyössä rakennusalan muidenkin toimijoiden, mm. RATEKO ja TAMK, kanssa.BUILD UP Skills -hanke kestää vuoden 2016 alkuun ja sen rahoituksesta vastaa EU-komission IEE (Intelligent Energy Europe) -ohjelma.
Lisää tietoja hankkeesta: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

bus2

bus

Osaavat työntekijät yrityksen kehityksen tukena

TTS ja Novart Oy ovat kymmenen vuoden ajan järjestäneet onnistuneita kalusteasentajien rekrykoulutuksia. Opiskelun jatkamisesta myös työllistymisen jälkeen hyötyvät työntekijä ja yritys.

TTS ja Novart Oy ovat kymmenen vuoden aikana kouluttaneet rekrykoulutuksilla yli 100 keittiökalusteasentajaa. Yleensä lähes kaikille koulutuksen hyväksytysti suorittaneille on tarjottu työtä. Novart Oy on Suomen suurin keittiökalusteiden valmistaja ja asennustyömaita on ympäri Suomea.

”Nelisen kuukautta kestävän rekrykoulutuksen ideana on kouluttaa opiskelijoille juuri ne asiat, mitä he tarvitsevat työllistyäkseen. Tutkinto voidaan sitten suorittaa joustavasti työn ohessa oppisopimuksella”, kertoo TTS:n puu- ja sisustusalan koulutusvastaava Vesa Taipale.

Puualan perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittamiseen työn ohessa oppisopimuksella menee noin puolitoista vuotta. Rekrykoulutuksen käyneistä noin 30 prosenttia on tarttunut tähän mahdollisuuteen.

"Uusia materiaaleja, koneita ja työkaluja tulee markkinoille. Mitä paremmin yrityksen työntekijät uudet mahdollisuudet tuntevat, sitä helpompaa niihin tarttuminen on yritykselle”, Taipale sanoo.

Osa Novart Oy:n kalusteasentajista on opiskellut TTS:llä myös puusepänalan erikoisammattitutkinnon, jolla osoitetaan vaativien työtehtävien osaaminen. Markku Voutilainen opiskeli viime vuonna erikoisammattitutkinnon ensimmäisten joukossa Suomessa.

”Tärkeää oli se, että teoria käytiin läpi käytännössä. Pääsimme heti tekemään käytännön töitä kokeneen henkilön kanssa. Myös vastuukouluttaja oli tukenamme”, Voutilainen kertoo.

TTS:n puualan koulutuksissa opiskelijat paneutuvat Rajamäen hallissa muun muassa CNC-tekniikkaan. Edelleenkin tarvitaan silti kädentaitoja, kuten esimerkiksi kalusteasentajan työssä.

”Myös ikkunoiden ja ovien asennus on edelleen käsityötä. Mutta asentajillekin on tärkeää kouluttaa esimerkiksi uusien työkalujen käyttöä, piirustusten lukua ja eri materiaalien mahdollisuuksia”, Taipale sanoo.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan parhaiten yrityksellenne sopiva koulutus.

Lisätietoja: Vesa Taipale, p. 050 3879 539, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Hannu NuttunenMarkku Voutilainen Novart10x10

Novart Oy:n pitkäaikaiset työntekijät Hannu Nuttunen (vas) ja Markku Voutilainen suorittivat TTS:llä puusepänalan erityisammattitutkinnon ensimmäisten joukossa Suomessa ja saivat siitä mestarinkirjat.

Graniittirakennus Kallio Oy:lle koulutuksen kautta uusia työntekijöitä

Graniittirakennus Kallio Oy sai Janne Mäkelästä monipuolisen maarakennusalan ja kunnallistekniikan osaajan. TTS:n maarakennuskoneen kuljettajakoulutuksessa saadut perusopit jalostuivat kunnallistekniikan työmaille Graniittirakennus Kallio Oy:lle räätälöidyssä rekrykoulutuksessa.

Janne Mäkelä, 31, antaa ohjeita kahdelle kaivinkoneelle Espoon siltatyömaalla. Kaivinkoneet siirtävät runkoviemäriputkia ohjeiden mukaisesti, ja Mäkelä liittää putket sujuvin liikkein toisiinsa.

”Näissä hommissa riittää vaihtelua. Putkien asentamisessa tarvitaan fyysistä kuntoa ja välillä raakaa lapiointia. Toisessa työvaiheessa taas on saatava tarkka selko piirustuksista ja sitten mitattava putket laserien avulla oikeille paikoille”, Mäkelä sanoo.

Mäkelä opiskeli viime vuonna TTS:ssä maarakennuskoneen kuljettajaksi ja suoritti rakennusalan perustutkinnon. Kurssin päätyttyä hän haki Graniittirakennus Kallio Oy:n rekrykoulutukseen.

Rekrykoulutukseen valittiin 14 opiskelijaa, joista kahdeksan kävi koulutuksen loppuun. Seitsemälle tarjottiin Graniittirakennus Kallio Oy:stä töitä.

”Olemme olleet töihin jääneisiin työntekijöihin ja koulutukseen tyytyväisiä. Meille on rekrykoulutuksessa keskeinen lähtökohta se, että koulutukseen valittava tietää, millaista opiskelun jälkeen tarjottava työ on ja hän haluaa tehdä sellaista työtä”, painottaa Graniittirakennus Kallio Oy:n henkilöstöpäällikkö Johanna Korhonen.

TTS:n vastuukouluttaja Risto Ponto korostaa sitä, että rekrykoulutus voidaan räätälöidä yrityksen tarpeisiin. Koulutuksen ei tarvitse välttämättä johtaa tutkintoon. Näin opiskelijoille voidaan opettaa juuri ne asiat, joita he tarvitsevat työllistyäkseen koulutuksessa mukana olevaan yritykseen.

”Tärkeätä on se, että asenne on kohdallaan. Joskus pienet asiat ja viestit voivat ratkaista, että asiat lähtevät kehittymään kaikille hyvään suuntaan”, Ponto sanoo.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin suunnitellaan parhaiten juuri teidän yrityksellenne sopiva koulutus.

Lisätietoja: Risto Ponto, 050 3879 555, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

maarakennus

Koulutuksen alussa opetellaan koneen käyttöä TTS:n harjoitusalueella.

 

Tutkinto työn ohessa

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat koko ajan. Tekniikat ja työtavat kehittyvät. Uutta tietoa tulee jatkuvasti.
Pysyäkseen ajan tasalla kannattaa ylläpitää niin osaamistaan, kuin myös virallista pätevyyttäänkin.

Suuri osa työikäisistä ei ole vielä suorittanut oman ammattialansa tutkintoa. Monilla on paljon oman erikoisalansa osaamista. Osaamisen laajentaminen motivoi ja mahdollistaa edelleen kehittymisen, sekä luo yritykseen vahvan kehittymisen hengen.

TTS Työtehoseura on erikoistunut aikuiskoulutukseen. Rakentamiseen ja rakentamisalan tuotteisiin liittyvät koulutukset ovat erikoisalaamme. Koulutuksesta kiinnostunut voi osallistua julkisiin kursseihin ja tutustua samalla kollegoihin muista yrityksistä. Yritys voi myös kerätä oman koulutettavien ryhmän, jolloin räätälöimme koulutuksen juuri kyseisen yrityksen tarpeiden mukaan.

Lisätietoja: Kalle Laine, 044 7143 668, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 timojaharrip

TTS:n talonrakennusalan koulutusvastaava Timo Pitkänen ja Harri Karinen keskustelevat märkätila-asentajan henkilösertifikaattikoulutuksen teoriapäivän annista.

marijap

Roman Safronov ja Marija Safronova opiskelevat laatoittajakoulutuksessa, johon kuuluu osana märkätila-asentajan henkilösertifikaatti.

footer kaari 

TTS - Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi | (09) 2904 1200