header

Nuorten aikuisten osaamisohjelmalla ammatillinen tutkinto

nao

Osana nuorisotakuuta on käynnistetty nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa 20–29-vuotiaille pelkän peruskoulun varassa oleville mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Näihin niin sanottuihin näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan koulutuksessa huomioon.

TTS Työtehoseura tarjoaa ohjelman koulutusta usealla alalla. Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa NAO-ohjelman kautta voi Työtehoseurassa opiskella muun muassa verhoilu- ja sisustusalalla verhoilijaksi tai sisustajaksi, rakennusalalla talonrakennuksen tai maarakennuskoneenkuljetuksen koulutuksessa ja puutarha-alalla puutarhuriksi.

Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa voi Työtehoseurassa opiskella myös kiinteistöpalvelujen alalla kiinteistönhoitajaksi sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla kokiksi tai tarjoilijaksi. Metsäalalta voi hakeutua metsäenergian tuotannon koulutukseen, joka on yksi metsäalan perustutkinnon suuntautumisvaihtoehdoista. Autoalasta kiinnostuneet voivat suorittaa ohjelman avulla Työtehoseurassa minkä tahansa autoalan perustutkinnon niin ajoneuvoasentajaksi, autokorinkorjaajaksi tai esimerkiksi automyyjäksi.

Ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa on mahdollista opiskella varastoalalla, talonrakennusalalla ja myyntialalla. Metsäalalta voi hakeutua metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Mahdollista on suorittaa myös vain osa tutkinnosta. Esimerkiksi nostoalasta kiinnostuneet voivat suorittaa Työtehoseurassa NAO-koulutuksena ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkintoon valmistavia tutkinnon osia. Tällainen on muun muassa kurottajan käyttö nostotyössä.

Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja opintojen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

nao2 nao3

footer kaari 

TTS - Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi | (09) 2904 1200