header

Ammattikuljettajien simulaatiokoulutusta 10 vuotta

simu

TTS otti käyttöön ajosimulaattorin linja-autonkuljettajien koulutuksessa ensimmäisenä kouluttajana Euroopassa vuonna 2004. Simulaattori oli samalla ensimmäinen ammattikuljettajien opetuksessa käytettävä simulaattori Suomessa. Vuonna 2006 oli rekkasimulaattorin vuoro.

Alkujaan TTS tarvitsi simulaatiokoulutusta varten viranomaiselta poikkeusluvan. Nykyisin simulaattori on hyväksytty viralliseksi opetusvälineeksi vaatien kuitenkin Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin hyväksynnän.

Käsitykset ja asenteet simulaatiokoulutuksesta ovat kymmenen vuoden aikana muuttuneet huomattavasti. Aikaisemmin viranomaistaho rinnasti simulaattorin autoon ja määritteli, että se korvaa yhden auton. Simulaattoriopetuksen tuli kestää vähintään puoli tuntia kerralla, mikä aiheutti osalle opiskelijoista pahoinvointia. Nykyisen lainsäädännön mukaan simulaattoriopetuksen tulee kestää kerralla vähintään 10 minuuttia, johon sisältyy myös opiskelijan ohjaus ja ohjelman antama palaute. Näin ajotunti voi koostua useista jaksoista.

Kokemusten myötä ongelmia onkin pystytty vähentämään. ”TTS on ollut tienraivaaja myös kehittäessään ajoharjoituksia ja muuttaessaan käsityksiä ammattikuljettajien simulaatiokoulutuksesta”, painottaa TTS:n resurssisuunnittelija ja simulaattoripääkouluttaja Mikko Rautio. Ohjelmistovalmistaja kehittikin harjoituksia TTS:n toiveiden ja vaatimusten mukaisiksi. Myöhemmin TTS alkoi tehdä simulointiharjoituksia itse.

Simulaatiokoulutus täytyy suunnitella huolellisesti, jotta se olisi tehokasta. Opetusta edeltää melkoinen pohjatyö. Koulutusta aloitettaessa tähän ei kiinnitetty huomiota eikä opetusta suunniteltu paljoa. ”Olemme saaneet hälvennettyä epäileviä ja vähätteleviä asenteita. Nyt kouluttajat tiedostavat hyvän pohjatyön merkityksen”, toteaa koulutusvastaava Jussi Virtanen TTS:stä.

Osoituksena vahvasta simulaatio-osaamisesta, TTS on kouluttanut simulaatiokouluttajia jo parin vuoden ajan.

simu1 Rautio ja Virtanen

footer kaari 

TTS - Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi | (09) 2904 1200