header

arkisto

TTS:n uusi verkkolehti

PÄÄKIRJOITUS

 

Edessäsi on TTS Työtehoseuran uusi verkkolehti. Tällä lehdellä haluamme kertoa toiminnastamme ja sen merkityksestä suomalaiselle elinkeinoelämälle. Osaamisen kehittäminen on tärkeässä osassa sekä yksilön, yrityksen että yhteiskunnan kehityksessä. Koulutuksen sisällöksi ei riitä jo olemassa oleva tieto, vaan tueksi tarvitaan myös tutkimusta ja kehittämistä, jolla tuotetaan uutta tietoa ja taitoa.

Työelämän vaatimukset asettavat paineita elinikäiselle oppimiselle kaikissa tehtävissä. Ammattitaitoa on kehitettävä ja uusia taitoja opittava. Moni haluaa myös vaihtaa kokonaan alaa ja luoda esimerkiksi harrastuksestaan uuden uran. On hyvä, että on opintojen suorittamiseen erilaisia väyliä. Näistä jokainen voi valita parhaiten itselleen sopivan tavan. Yksilöllisen opintosuunnitelman myötä aiempi osaaminen huomioidaan ja opinnot voi keskittää juuri itselle tärkeille osa-alueille.

Nuorille aikuisille, joilta puuttuu aiempi tutkinto, on myös tarjolla oma kouluttautumiskanavansa. Tämä nuorisotakuuohjelmaan kuuluva opintotie on käytännönläheisyytensä ansiosta monelle erinomainen vaihtoehto ammatin hankintaan.

Verkkolehden artikkelit ovat lyhennelmiä juuri ilmestyneestä TEHO-lehden koulutusnumerosta, joka on Työtehoseuran jo vuodesta 1946 julkaiseman TEHO-lehden erikoisliite. Voit tilata liitelehden maksutta sähköpostitse osoitteesta Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Käytännönläheistä opiskelua ravintola- ja matkailualalla

TTS Lönnrot Opisto Sammatissa Lohjalla toimii perinteikkäässä ympäristössä. Opetusta on annettu jo vuodesta 1897 alkaen. Tällä hetkellä voi opiskella ravintola- ja matkailualaa perustutkintoina, ammattitutkintoina ja erikoisammattitutkintoina. Uusimpia vaihtoehtoja ovat dieettikokin, maaseutumatkailuyrittäjän ja erä- ja luonto-oppaiden tutkinnot. Nykyisin koulutusta tarjotaan myös TTS:n Vantaan Nuolikujan toimipisteessä.

Ravintola-alan tutkinnon suorittaneella on monipuolista alan osaamista. Valmistuttuaan hän palvelee koti- ja ulkomaisia asiakkaita ja pystyy toimimaan eri liikeideoilla toimivissa yrityksissä ja toimipaikoissa majoitus- ja ravitsemispalvelutehtävissä. Työtehtävät ovat monipuolisia ja työ edellyttää joustavuutta sekä kykyä sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Mahdollisuus opiskella nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (NAO) hotelli-, ravintola- ja cateringalalla houkutteli Emmi Eerolaa opiskelemaa kokiksi. ”Saan ammattitutkinnon noin 1,5 vuodessa ja se on hieno juttu”, iloitsee Eerola.

”Aikaisemmista opiskeluajoista on jo aikaa. Tämä hyvin käytännönläheinen tapa oppia sopii minulle. Teoriatunteja ei ole liikaa. Lähitunneilla opiskellaan Sammatin toimipisteen ravintolakeittiössä ja myöhemmin myös Vantaan Nuolikujan ravintolassa, jossa kurssilaiset pääsevät  tekemään oikeita töitä. Hyvää on se, että työssäoppimista on paljon”, kertoo Emmi Eerola. Eerola tähtään kokiksi ja uskoo tutkinnon myötä työllistymismahdollisuuksiensa parantuvan.

kokkiKokiksi opiskeleva Emmi Eerola cocktaillautasta koristelemassa. Kuva: Ville Pesonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelmalla ammatillinen tutkinto

nao

Osana nuorisotakuuta on käynnistetty nuorten aikuisten osaamisohjelma NAO. Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa 20–29-vuotiaille pelkän peruskoulun varassa oleville mahdollisuuden ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseen.

Näihin niin sanottuihin näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu on käytännönläheistä ja opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan koulutuksessa huomioon.

TTS Työtehoseura tarjoaa ohjelman koulutusta usealla alalla. Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa NAO-ohjelman kautta voi Työtehoseurassa opiskella muun muassa verhoilu- ja sisustusalalla verhoilijaksi tai sisustajaksi, rakennusalalla talonrakennuksen tai maarakennuskoneenkuljetuksen koulutuksessa ja puutarha-alalla puutarhuriksi.

Perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa voi Työtehoseurassa opiskella myös kiinteistöpalvelujen alalla kiinteistönhoitajaksi sekä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla kokiksi tai tarjoilijaksi. Metsäalalta voi hakeutua metsäenergian tuotannon koulutukseen, joka on yksi metsäalan perustutkinnon suuntautumisvaihtoehdoista. Autoalasta kiinnostuneet voivat suorittaa ohjelman avulla Työtehoseurassa minkä tahansa autoalan perustutkinnon niin ajoneuvoasentajaksi, autokorinkorjaajaksi tai esimerkiksi automyyjäksi.

Ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa on mahdollista opiskella varastoalalla, talonrakennusalalla ja myyntialalla. Metsäalalta voi hakeutua metsäkoneenkuljettajan ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.

Mahdollista on suorittaa myös vain osa tutkinnosta. Esimerkiksi nostoalasta kiinnostuneet voivat suorittaa Työtehoseurassa NAO-koulutuksena ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkintoon valmistavia tutkinnon osia. Tällainen on muun muassa kurottajan käyttö nostotyössä.

Opinnot suunnitellaan yksilöllisesti ja opintojen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti.

nao2 nao3

Tie auki maarakennusalan opiskelijalle

maarak1

TTS kouluttaa maarakennusalan opiskelijoita aikuis-, oppisopimus- ja nuorisokoulutuksena. TTS:n maarakennusalan koulutus nojaa paitsi pitkiin perinteisiin myös uusimman tekniikan hyödyntämiseen.

Maarakennuskoneen kuljettajiksi opiskelevat suorittavat näyttötutkinnossa kuusi tutkinnon osaa. Maarakennuskoneiden käyttö ja perustustyöt ovat kaikille yhteisiä. Valinnaisia tutkinnon osia ovat esimerkiksi maarakennuskoneen huolto, maarakennuskoneen käyttö, maa- ja kiviaineisten jalostaminen ja maarakennuskoneiden 3D-ohjaus.

Työtehoseuran koulutuksessa opiskelijat voivat harjoitella Vihtijärven noin 20 hehtaarin suuruisella harjoittelualueella. Käytössä on parhaimmillaan yli 20 konetta minikaivureista dumpperiin ja tiehöylään. Kaivukoneista pienin on Volvo 38 ja suurin Doosan 225. Työmaalla voi harjoitella myös koneohjausjärjestelmällä varustetuilla kaivukoneilla. Muun muassa Doosan-kaivurissa on koneenohjausjärjestelmä. Käytössä on myös muun muassa kaksi Tamtronin pyöräkuormaajavaakaa.

"Meille on tärkeää, että opiskelijamme oppivat oikeat työtavat, tekemään työtä turvallisesti ja huolellisesti. Nopeus tulee töissä ajan kanssa. Koneohjausjärjestelmistä on esimerkiksi se hyöty, että kuski näkee työmaalle suunnitellut kaivannot ja niiden oikeat korot kerralla. Hänen ei tarvitse aina odotella mittamiestä paikalle", sanoo TTS:n maarakennusalan koulutusvastaava Jere Hänninen.

Nuorisoasteen koulutuksen kesto on noin 120 opintoviikkoa eli kolme vuotta. Näyttötutkintoon valmistavan aikuiskoulutuksen keskimääräinen kesto on noin 10 kuukautta. TTS:n maarakennusalan koulutukset ovat hyvä väylä ammattiin ja antavat kunnon pohjan jatkaa opintoja vaikka ammattikorkeakoulussa.

maarak2

Ammattikuljettajien simulaatiokoulutusta 10 vuotta

simu

TTS otti käyttöön ajosimulaattorin linja-autonkuljettajien koulutuksessa ensimmäisenä kouluttajana Euroopassa vuonna 2004. Simulaattori oli samalla ensimmäinen ammattikuljettajien opetuksessa käytettävä simulaattori Suomessa. Vuonna 2006 oli rekkasimulaattorin vuoro.

Alkujaan TTS tarvitsi simulaatiokoulutusta varten viranomaiselta poikkeusluvan. Nykyisin simulaattori on hyväksytty viralliseksi opetusvälineeksi vaatien kuitenkin Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin hyväksynnän.

Käsitykset ja asenteet simulaatiokoulutuksesta ovat kymmenen vuoden aikana muuttuneet huomattavasti. Aikaisemmin viranomaistaho rinnasti simulaattorin autoon ja määritteli, että se korvaa yhden auton. Simulaattoriopetuksen tuli kestää vähintään puoli tuntia kerralla, mikä aiheutti osalle opiskelijoista pahoinvointia. Nykyisen lainsäädännön mukaan simulaattoriopetuksen tulee kestää kerralla vähintään 10 minuuttia, johon sisältyy myös opiskelijan ohjaus ja ohjelman antama palaute. Näin ajotunti voi koostua useista jaksoista.

Kokemusten myötä ongelmia onkin pystytty vähentämään. ”TTS on ollut tienraivaaja myös kehittäessään ajoharjoituksia ja muuttaessaan käsityksiä ammattikuljettajien simulaatiokoulutuksesta”, painottaa TTS:n resurssisuunnittelija ja simulaattoripääkouluttaja Mikko Rautio. Ohjelmistovalmistaja kehittikin harjoituksia TTS:n toiveiden ja vaatimusten mukaisiksi. Myöhemmin TTS alkoi tehdä simulointiharjoituksia itse.

Simulaatiokoulutus täytyy suunnitella huolellisesti, jotta se olisi tehokasta. Opetusta edeltää melkoinen pohjatyö. Koulutusta aloitettaessa tähän ei kiinnitetty huomiota eikä opetusta suunniteltu paljoa. ”Olemme saaneet hälvennettyä epäileviä ja vähätteleviä asenteita. Nyt kouluttajat tiedostavat hyvän pohjatyön merkityksen”, toteaa koulutusvastaava Jussi Virtanen TTS:stä.

Osoituksena vahvasta simulaatio-osaamisesta, TTS on kouluttanut simulaatiokouluttajia jo parin vuoden ajan.

simu1 Rautio ja Virtanen

footer kaari 

TTS - Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi | (09) 2904 1200