Tutkimuskohteina metsäenergia ja muut uusiutuvat energiat sekä energiatehokkaat koneet, laitteet ja menetelmät

 Metsäenergia ja muut uusiutuvat energiat

lamppariTTS Työtehoseura tutkii erityisesti metsäenergian, mutta myös muiden uusiutuvien energioiden tuotantoa ja käyttöä. Metsäenergian osalta on keskitytty viime vuosina metsäenergian korjuumenetelmiin kaikissa metsäenergian muodoissa. Lisäksi tehdään poltto- ja käyttökokeita lämpökoeasemalla eri polttoainelajeista.

Esimerkki hankkeista:

METSÄENERGIAA KANNATTAVASTI

Hankkeessa selvitettiin metsäenergian (risut, kannot yms.) tehokkaita korjuutapoja, parhaita työmenetelmiä ja niihin kuluvaa työaikaa. Hankkeen tuloksia levitetään alalla toimiville henkilöille menossa olevan koulutushankkeen avulla.
Katso lisää Metka-hankkeesta>>


Energiatehokkaat koneet, laitteet ja menetelmät

Energiatehokkuus on ollut TTS Työtehoseuran tutkimuksen kohteena pitkään. Koneita ja laitteita on testattu ja niiden energiankulutuksia on mitattu, samoin kuin on tehty vertailuja eri menetelmien energian käytöistä. Erityisesti kodinkoneiden energiankulutuksia on mitattu ja laskettu jo vuosikymmenien ajan.

ball-kauppaEsimerkki hankkeista:

ENERGIATEHOKKUUTTA VAATEHUOLTOON - PESUTORNIEN VERTAILU -tiedote

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto