Tuottavuuden tutkimukset ja ajankäyttöselvitykset

Työntutkimukset ovat TTS Työtehoseuran tutkimustoiminnan kivijalka. Teemme työntutkimuksia mille tahansa toimialalle tehdastyöstä toimistotyöhön tai minkä kokoisille yrityksille tai työyhteisöille tahansa.

Työntutkimus koostuu eri osa-alueista, joiden käyttö ja laajuus määräytyvät aina tavoitteiden mukaan.

Työntutkimuksen osa-alueita ovat:

  • työnmittaus - selvittää työhön tarvittava aika
  • työnopastus - opastaa tehokkaimman ja turvallisimman työtavan työntekijöille
  • työn vakiinnuttaminen - tehokkaimman menetelmän standardisointi
  • menetelmätutkimus - kehitetään taloudellinen, turvallinen ja tehokas työmenetelmä

 

TTS Työtehoseuralla on erityisosaamista maatalous- ja metsätyön työntutkimuksissa

Maatalous- ja metsätyöntutkimuksen kohteena ovat

  • eri työvaiheisiin käytetyt työajat ja niiden kustannukset
  • käytössä olevat työmenetelmät ja työvaiheiden ketjutus
  • työturvalliset ja ergonomiset työtavat
  • työn organisointi ja johtaminen

Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan optimoida työ- ja konekustannuksia ja suunnitella tehokkaita työvaiheita. Tuotettua tietoa käytetään myös pohjana erilaisissa kannattavuus- ja talouslaskelmissa.

ball-managerTTS  Työtehoseura ylläpitää ja kehittää

  • TTS-Manageria, joka on työmäärän suunnitteluohjelma maatalousyrittäjille
  • TTS-Konetta, joka on konekustennusten laskuohjelma

Lisäksi suunnittelun avuksi TTS Työtehoseura on rakentanut maatalousyrittäjille vuosikello -työkalun, jonka avulla toistuvat työt ja niihin varattava aika voidaan jo ennakolta huomioida.

Joka toinen vuosi TTS Työtehoseura kerää maatalousurakointia tekeviltä yrittäjiltä hintatietoja urakoinnin veloitushinnoista. Viimeinen kysely on julkaistu keväällä 2015.

 

Osta Konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat -tiedote TTS Kaupasta

 

Työtehoseura on tehnyt Tutkimus Tutuksi -hankkeessa tutkimusjulkaisuja videoiden muodossa:

* Pienkuormaimella turvallisesti: Pienkuormaimella turvallisesti >>

* Työkuormitus asemalypsyssä: Työnkuormitus asemalypsyssä >>

* Nautojen turvallinen korvamerkintä: Nautojen turvallinen korvamerkintä >>

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto