TTS:n ammattikuljettajien simulaatiokoulutuksen aloittamisesta tulee tänä keväänä (2014) kuluneeksi 10 vuotta. TTS otti käyttöön ajosimulaattorin linja-autonkuljettajien koulutuksessa ensimmäisenä kouluttajana Euroopassa vuonna 2004. Simulaattori oli samalla ensimmäinen ammattikuljettajien opetuksessa käytettävä simulaattori Suomessa. Vuonna 2006 TTS:n Vantaan yksikköön avattiin myös huippumoderni raskaan liikenteen simulaattorikeskus.

Nykyisin simulaattori on hyväksytty viralliseksi opetusvälineeksi, alkujaan simulaatiokoulutusta varten tarvittiin viranomaiselta poikkeuslupa. Nykyisen lainsäädännön mukaan simulaattoriopetuksen tulee kestää kerralla vähintään 10 minuuttia, johon sisältyy myös opiskelijan ohjaus ja ohjelman antama palaute. Näin ajotunti voi koostua useista jaksoista, kokonaisuudessa 2-3 ajotuntia päivää kohti.

Todentuntuista ajoa
Simulaatiokoulutusta aloitettaessa ajoharjoitteluympäristö oli liian yksipuolinen. Esimerkiksi risteykset ja maastonmuodot eivät vastanneet todellisuutta. Ohjelmistoja kehitettiinkin paremmiksi. Tässä kehitystyössä TTS on ollut vahvasti mukana. TTS kehittääkin simulaatiokoulutusta koko ajan sekä suomalaisten että kansainvälisten kumppaneidensa kanssa.

Simulaattoriin voidaan tuoda aidontuntuisia ympäristöjä kaupunki- tai kaukoliikenteestä. Lisäksi simulaattorin liikealusta tekee mahdolliseksi todentuntuisen liikkumisen eri suuntiin. Bussi- tai yhdistelmäajoneuvo saadaan liikealustan avulla kallistelemaan kaarteissa, tärisemään kuopissa ja reagoimaan kuljettajan liikkeisiin. Rengas- ja ilmanvastuksen äänet, aidot hallintalaitteet sekä aito kuljettajan ohjaamo tuovat tunteen oikean bussin tai yhdistelmäajoneuvon ajamisesta.

Simulaattorilla pystytään harjoittelemaan ajoja, joita ei syystä tai toisesta pystytä toteuttamaan oikeilla ajoneuvoilla kustannus- tai turvallisuussyistä. Simulaattoreilla pystytään harjoittelemaan esimerkiksi vaaratilanteita.

Simulaattoreita käytetään kuljettajien perus- ja jatkokoulutuksessa. Lisäksi niillä aloitetaan myös alalle tulevien nuorten ajo-opetuskoulutus. TTS:llä on kahden korkeatasoisen simulaattorin lisäksi neljä kevyttä simulaattoria täydentämään erityisesti teoriaopetusta.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto