Ekotehokkuuden kannalta on suunnitteluvaiheessa tärkeää arvioida asunnon huolto- ja korjausmahdollisuudet. Materiaali- ja tuotevalinnoilla voidaan vaikuttaa huomattavasti rakennuksen ja sen osien huolto- ja korjaustarpeisiin sekä elinkaareen. Huollon voi suorittaa joko asukas itse tai ammattilainen. Mahdollisuus huoltaa tai korjata itse on useimmiten ekotehokasta, mutta tietyt kunnostustoimenpiteet vaativat alan ammattilaisen. Ammattilaistyön etuna voivat olla muun muassa työn tehokkuus ja paremmat kierrätysmahdollisuudet.

Jo suunnittelun yhteydessä tulisi vertailla tuotteiden ja materiaalien huoltomahdollisuuksia erityisesti huoltovälin kannalta. Rakennuksen käytön aikana ohjeita on syytä noudattaa laitteiden ja koneiden osalta mutta rakennusosien tai -materiaalien huollon, korjausten ja vaihdon tulisi perustua yhtä lailla tapauskohtaiseen arviointiin. Paikallinen pienilmasto, julkisivun suuntaaminen eri ilmansuuntiin, valaistusolosuhteet yms. tekijät vaikuttavat usein huomattavasti esimerkiksi ikkunoiden ja ulkoseinien kulumiseen. Tällöin vain korjausta tarvittavan osan vaihtaminen on osa ekotehokkuutta. Sellaista ei kannata korjata, mikä ei ole rikki.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto