Maatalouden teemanumero

Päätoimitaja: Anna-Maija Kirkakri

 

2 Pääkirjoitus
4 Selvityksen kohteena: Kuljettajan työn fyysinen kuormitus
6 Peltotilusjärjestelyt maaseutualueiden kehittämisessä
10 Kylvöille
14 Koneiden kunnossapitoon kannattaa panostaa
18 Vihreää valoa karhotukselle
22 Sovi urakoinnista ajoissa 
24 TTS-Managerin uudet kuviot
26 Salaojituksessa riittää työsarkaa
28 Maatilapalo stressaa viljelijää ja kotieläintä
33 Rakenteellinen paloturvallisuus
36 Kuluuko valaistuksessa turhaa energiaa?
40 Maatalouslomittajien verkosto tutkimuksen apuna
42 Ranska on vahva emolehmämaa
46 Kaukora: Monipuolisesti erilaisia lämmitysratkaisuja
48 Tuulivoiman käyttö maatilan ja pienteollisuuden energialähteenä
52 Ruokaa - nyt ja tulevaisuudessa

teho10-2

  • Kuljettajan työolot: tärinää ja kiertyneitä asentoja
  • Työkoneet ajoissa kuntoon
  • Huolehdi paloturvallisuudesta

 

Pääkirjoitus: Anna-Maija Kirkkari

Tavoitteellinen maatalousyritys

Yritysmaailmassa on tavallista, jopa välttämätöntä, asettaa lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Usein nämä tavoitteet liittyvät rahaan, liikevaihtoon ja voittoon. Maatalousyrityksessä tällainen vuosittainen tai vähän pidemmän tähtäimen tavoitteen asettelu ei ole säännönmukaista. Maatalousyrityksessä on yleistä tavoitella jotain maataloustuotteen määrään liittyvää tasoa esimerkiksi hehtaarikohtaista satotasoa. Sen sijaan taloudelliset vuosittaiset tavoitteet ovat harvinaisempia.

 

Heikko kannattavuus on maatalouden suurin ongelma tällä hetkellä. Tämän päivän maatalousyrittäminen on tarkasti säädeltyä ja yrittäjän liikkumavara on melkoisen pieni. Tuotteesta saatavaan hintaan on vaikea vaikuttaa ja kustannusten hinnan nousuakin voi usein vain ihmetellä. Tästäkin huolimatta voisi ajatella, että maatalousyrittäjä asettaisi tavoitteeksi esimerkiksi saada maatalousyrittämisestä itselleen palkkaa vaikkapa 1500 € kuussa? Selkeästi asetettu tavoite auttaa saavuttamaan sen. Tavoite muistuttaa maalista, jota kohden kaikki päätökset ja toimenpiteet tehdään. Jos koko suunnittelun lähtökohdaksi otetaan yrittäjän kohtuullinen kuukausipalkka, millaisella tuotevalikoimalla ja resursseilla tämä on suomalaisilla maatiloilla mahdollista. Muuttaisiko tällainen tavoitteen asetus suomalaisen maatilan nykyistä toimintaa?

 

Maatalousyrittäminen mielletään usein kutsumusammatiksi ja tällöin myös tiukka taloudellinen tavoitteen asetanta on vierasta. Sitä ei oikein pidetä edes hyväksyttävänä, eihän maatalousyrittäjä nyt rahanahne ole. Mutta viimeistään nyt on syytä ottaa maatalousyrityksessäkin muun yritysmaailman opit käyttöön. Ilman kohtuullista toimeentuloa maatalousyrittäjälläkään ei ole mitään. Ilman sitä ei myöskään pysty kehittämään muita kuin suoraan taloudellisia tavoitteita, kuten tuotannon laatua, ympäristötehokkuutta tai tuotannon turvallisuutta.

 

Tavoitteellista kasvukautta!

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto