Metsätalouden teemanumero

Päätoimittaja: Anna-Maija Kirkkari

4 Metsäalan kannattavuus ja kilpailukyky nousuun
8 Kohti kustannustehokkaampaa puunhankintaa nuorista metsistä
12 Metsätilojen koko ja tuottavuus
16 Tärkeintä taimikonhoidossa – työ tulee tehdyksi
18 Puunkorjuuyrittämisen ongelma ja vahvuus on kausiluontoisuus
22 Yhteisöjen metsissä on kasvupotentiaalia metsäpalveluyrityksille
26 TTS selvittää - Mistä kuljettajia ja asentajia puunhankintaan?
28 TTS:n metsäkonealan koulutus täyttää kaksi vuotta
32 Salosen Saha kehittää liiketoimintaansa koutuksen avulla
35 Metsäkulttuurihanke - pilottina Mäntsälä
teho10-1
Kannen kuva: Sakari Alasuutari
  • Metsäalan kannattavuus nousuun
  • Metsätilojen tuottavuus
  • Kasvupotentiaalia metsäpalveluyrityksille

Pääkirjoitus: Anna-Maija Kirkkari

METSÄSTÄ ON MONELLE

Metsä on aina antanut monille, jopa sadoille tuhansille suomalaisille elannon. Näin se tekee edelleenkin, vaikka perinteisen metsäteollisuuden ongelmat ovat sitä joukkoa viime aikoina kaventaneet. Meiltä suomalaisilta on nyt toivottu uusia metsäisiä innovaatioita. Pitäisi keksiä jotain täysin uutta, joka nopeasti korvaisi menetetyt työpaikat.

Yhtä täydellisesti korvaavaa innovaatiota ei varmastikaan helposti keksitä, mutta pienistä puroistahan ne suuretkin virrat syntyvät. Erilaiset palveluammatit ovat lisääntymässä voimakkaasti myös metsäalalla. Metsänomistajien palvelua metsänhoidon ja -suunnittelun sekä -korjuun eri muodoissa on tarjolla vaativallekin metsänomistajalle. Vaikka Suomessa on tarjolla paljon erilaisia metsään liittyviä matkailu- ja virkistyskäyttöpalveluja, ollaanko siltikin sillä saralla vasta toiminnan alussa. Metsällähän on monessa mielessä terapeuttinen vaikutus. Löytyisikö tästä tarjontaa erilaisille erityisryhmille pelkästään maisemaa katsoen tai vaikka risukkoa peraten. Hyvin heterogeeninen metsää hyödyntävä asiakaskunta tulee jatkossa vaatimaan yhä erilaisempia palveluja.

Puuraaka-aineen muokkaaminen uusiin käyttötarkoituksiin tullee kehittymään vielä laajasti. Tästä pienen mittakaavan esimerkkinä ovat vaikka puolivalmiit nikkarointituotteet vasara kädessä pysyville henkilöille tai suuremman mittakaavan esimerkkinä aina vain kehittyvät puukerrostalot. Metsäraaka-aineen hyödyntäminen energianakaan ei ole enää pitkään aikaan ollut vain pilkkeen, pelletin tai hakkeen varassa.

Perinteinen metsäteollisuus kaikkine oheisvaikutuksineen on tietysti edelleen se suomalaisen metsäalan perusta, mutta uusia innovaatioita on siis jo syntynyt ja kokoajan syntyy lisää. Ja tämähän on tietysti vasta alkua.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto