Metsätalouden teemanumero

Päätoimitaja: Anna-Maija Kirkkari 

 4 Työtä ja osaamista – metsänomistajien omatoimisuutta
8 Metsänomistaja voi vaikuttaa metsäsuunnitelman laatuun
12 Palveluyrittäjyys metsätaloudessa
16 Kaikki kelpasi myyrille
18 Tarkistetut metsänhoidon vaatimukset kansainvälisen PEFC:n arvioitavaksi
20 Metsäteollisuuden hyvinvointi on piensahayrittäjän etu
24 Maaseutu-Pisa kouluttaa saha- ja puutuoteteollisuuden yrittäjiä viidellä paikkakunnalla
26 Lämpöyrittäminen voimissaan – toiminta kasvaa
28 Mobil-pilkekoneet testissä
30 Teollisen kannonnoston pitkä kehityskulku jatkuu
34 Yhdistetty rulla-sykesyöttö on Pentin Paja Oy:n uutuus – näin karsinta tehostuu
38 TTS mukana talousmetsien kulttuuriperinnön kartoituksessa
42 Makupaloja Silva Metsänäyttelystä
44 Hevosenlannan pienpoltolle ei luvassa helpotuksia
 teho09-4-b
  Kannen kuva: Sakari Alasuutari 

Pääkirjoitus: Anna-Maija Kirkkari

Mitä metsäsi kasvaa?

Metsästä saatavien hyödykkeiden kirjo erilaistuu ja monipuolistuu. Jos yksittäinen puunrunko jo nyt parhaimmillaan jaottuu moneen eri käyttömuotoon kuten sahatavaraksi, huonekalu- ja rakennepuuksi, paperiksi ja lämmöksi, jatkossa puuta jaotellaan varmaan entistä useammalle käyttäjälle. Metsäraaka-aineen monipuolinen käyttö vaatinee koko jalostavalta ketjulta enemmän yhteistyötä ja myös erilaistuneita toimintatapoja.

Mitä tämä monipuolistuminen tarkoittaa yksittäisen metsänomistajan kannalta? Metsäsuunnitelmien suunnittelulähtökohtanahan voisivat olla esimerkiksi erilaiset pitkän tähtäyksen markkinaennusteet puuraaka-aineen menekistä, vaikkakin tulevaisuuden ennustaminen on aina vähintäänkin haasteellista. Ja kymmenen vuoden suunnitteluaikajännettäkin pitäisi pidentää.
Entä missä metsän kasvuvaiheessa voidaan ja on järkevää tehdä päätöksiä, mitä puun käyttömuotoa metsäpalstalla pyritään kasvattamaan? Ja mitä metsänhoitotoimenpiteitä tämän tavoitteen tueksi voidaan tehdä? Kaiken kaikkiaan markkinoiden vaatimusten huomioiminen jo kauan ennen kuin itse tarve toteutuu, on aikamoista ennustustaidetta. Kun tavoitteena on hyvälaatuisen puuston kasvattaminen yksittäisestä käyttökohteesta huolimatta, sille luultavasti löytyy ostaja, vaikka suunnitelman ja markkinoiden ennusteet olisivatkin vuosien saatossa muuttuneet.

Tästä lehdestä löytyy artikkeleja muu muassa metsäsuunnittelusta ja erilaisista metsäraaka-aineiden käyttömuodoista. Ehkä niistä löytyy ideoita myös siihen, mitä hyödykettä oma metsäsi tulisi tuottaa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto