Metsätalouden teemanumero

Päätoimittaja: Anna-Maija Kirkkari

 SISÄLTÖ 
4 Metsänhoitoyhdistysten hankintapalvelut
6 Metsänhoito harrastuksena – TTS:n opas auttaa alkuun
10 Hankintahakkuut teollisuuden puuhuollossa – historiaa vai tulevaisuutta
12 Metsätalouden verotus on muuttunut merkittävästi
14 Nuori taimikko kaipaa huolenpitoa
16 Puuston käsittelyssä tarvitaan erityisosaajia
20 Luonto- ja ympäristöalan opetus uudistuu ammatillisessa koulutuksessa
22 Kantoja ylös Järvisen nostolaitteella
26 METKA – Metsäenergiaa kannattavasti
28 Lämpöyrittäjien kaukolämpö kiinnostaa pientaloja
32 Bioenergian koordinaatio käynnistyi
34 Kutsu jäsenkokoukseen
35 TTS:n metsätutkimus – tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden ja yritysten kanssa
36 Lämpökoeasema täytti vuosia

 

teho09-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 
 

Metsänhoito harrastuksena
TTS:n opas auttaa alkuun 
Nuori taimikko kaipaa huolenpitoa
Metsäenergiaa kannattavasti

Kannen kuva: Sakari Alasuutari

Pääkirjoitus: Tarmo Luoma

Työtä ja tuottoa taimikonhoidosta

Taimikoiden heikko kunto suomalaisissa metsissä on ollut kestopuheenaiheena viimeiset vuodet ja vuosikymmenet. Tällä hetkellä metsiemme taimikoista lähes kolmanneksella eli noin 700 000 hehtaarilla on hoito jo myöhässä. Pusikoituminen laskee sekä metsän tuottoa että vaikeuttaa myöhempiä hoito- ja korjuumahdollisuuksia. Varhaisperattu ja oikeaan aikaan harvennettu taimikko tuottaa korjuukelpoista puuta harvennusvaiheessa jopa kaksi kertaa enemmän kuin hoitamaton metsä ja koko puuston kiertoajalla taloudellinen tulos voi olla moninkertainen.

Pienpuuhakkeen tarve on selvässä kasvussa, johtuen päätehakkuiden vähenemisestä, sahojen käyttöasteen laskusta ja turpeen pienentyneistä korjuumääristä. Nuorten metsien kunnostukselle ja taimikoiden hoidolle on tältäkin osin olemassa selvää tilausta.

Heikentyvässä yleisessä taloustilanteessa kannattaisi miettiä kaikkia mahdollisuuksia siirtää työvoimaa näihin tulevaisuuden kannalta tärkeisiin ja mielekkäisiin tehtäviin. Olemassa olevat organisaatiot kuten metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyrittäjät yhdessä metsänomistajien kanssa pystyisivät riittävällä resursoinnilla suoriutumaan hyvinkin näistä tehtävistä.

Metsänomistajan omatoimiseen metsänhoitotyöhön löytyy apua TTS:n uudesta ”Omaan metsään” metsänhoito-oppaasta.

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto