Maatalouden teemanumero 

Päätoimittaja: Anna-Maija Kirkkari


Sisältö

4   Mitkä tekijät ”suojelevat” maatalousyrittäjää työtapaturmilta?
7   Maatalousyrittäjän osattava johtaa ihmisiä ja asioita
11 Perävaunujen ja työkoneiden toimiva ja turvallinen kytkentä
15 Maatalouskoneurakoitsijoilla on tarjontaa
18 Lannan levitys vaatii suunnittelua
23 Aloittavan yrityksen menestystekijöitä
25 Alpakka – vaatimaton, sympaattinen villantuottaja
26 Ali-Ollin alpakkatila yksi Suomen suurimmista
28 Eläimen kosketus
32 Retriitistä temppurataan
33 Talousmetsissä on matkailun mahdollisuuksia
35 Piensahaus maaseudun elinkeinona
37 Bioenergian tavoitteet ja keinot
41 Puolan maatalous nykyaikaistuu
43 Kukkasidonnan mestaruus ratkesi Rajamäellä

Palvelut & Vakiot
2   Pääkirjoitus: Hyvin suunniteltu – puoliksi tehty
9   Julkaisuja
17 Uusia julkaisuja
22 Kolumni: Rakentamista Pietarissa
38 Bioenergiaosaaminen vahvistuu TTS:ssä
39 TTS tutkimuksen jäsenseminaarimatka Itävaltaan ja Slovakiaan 26.–30.3.2007
40 TTS tutkimuksen jäsenseminaarimatka Latviaan
45 Summaries
teho07_5b.jpg
  • -Suojeleva ominaisuus 4
  • -Sieluun ja sydämeen 28
  • -Metsäturismia 33

Kannen kuva: Sakari Alasuutari
Maatiaisrotuja on Suomen lypsykarjoissa
prosentin verran. Kuvan kyytöt eli
itäsuomalaiset lehmät on kuvattu
Suitian tilalta, Siuntiossa.


Pääkirjoitus
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Anna-Maija Kirkkari

Hyvin suunniteltu – puoliksi tehty

Yritystoiminta kuten maataloustuotanto, vaatii onnistuakseen paljon suunnittelua. Jotta tuotantoa voidaan suunnitella, tarvitaan ensin päätökset siitä, mitä ja miten tuotetaan. Tarvitaan siis pohdintaa eri vaihtoehdoista, arviointia mahdollisuuksista ja riskeistä. Ja kun suunta on valittu, on suunniteltava jopa yksityiskohtaisesti, miten missäkin vaiheessa toimitaan.

Perinteisesti yrityksissä on tehty talouden suunnittelua. Yrityskoon kasvaessa tai monipuolistuessa on suunnittelussa syytä entistä enemmin keskittyä itse tuotannon ja sen työvaiheiden suunnitteluun. Eri työvaiheiden tarkka suunnittelu auttaa ennakoimaan tulevia tilanteita ja varautumaan niihin jo etukäteen. Suunnittelun avulla pystytään arvioimaan käytettävissä olevan ajan ja työvoiman riittävyyttä sekä esim. kone- tai varastointikapasiteetin optimaalista käyttöä. Hyvä suunnittelu mahdollistaa myös työturvallisuuden huomioimisen ennakolta. Ennen kaikkea suunniteltu työ auttaa hallitsemaan työtä ja parantaa mahdollisuuksia reagoida ennakoimattomiin tilanteisiin, joita väistämättä eteen tulee yritystoiminnassa.

Vaikka suunnittelu vaatiikin aikaa, hyvin suunniteltu työvaihe yleensä säästää varsinaista työaikaa. Ei siis turhaan sanota, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Suunnittelutyön hyvä puoli on myös se, ettei se ole sidoksissa vuorokauden tai vuoden aikaan. Suunnittelua voi myös tehdä missä vaan, tarkkaa ja pitkäntähtäimen suunnittelua tietokoneen kanssa tai seuraavaa työvaihetta voi miettiä lehmiä lypsäessä tai traktoria ajaessa. Toisaalta hyvin etukäteen suunniteltu työ mahdollistaa täyden keskittymisen menossa olevaan työvaiheeseen, jolloin työn suoritus paranee ja virheiden määrä vähenee.

Joskus tilanteet muuttuvat niin nopeasti, että etukäteissuunnittelu voi tuntua turhalta. Jo tehtyä suunnitelmaa on kuitenkin helpompi muokata kuin aloittaa kokonaan tyhjältä pöydältä ja siitä voi oppia laadittaessa seuraavaa suunnitelmaa. Etukäteissuunnittelu voi myös avata sellaisia vaihtoehtoja, joita ei kiireisessä työtahdissa olisi ehtinyt miettiäkään. Kannattaa siis suunnitella.
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto