Metsätalouden teemanumero 

Päätoimittaja Anna-Maija Kirkkari


Sisältö

4 Metsänhoidossa oma työpanos on enemmän kuin tarpeen
6 Monia mahdollisuuksia omatoimiseen metsänhoitoon
9 Ensiharvennusleimikko kaupaksi ennakkoraivauksella
11 Pienikertymiset energiapuuleimikot kuntoon korjurilla
14 Hankintakauppaan uutta piristysruisketta
18 Metsäsertifiointi edellyttää lisäpanostusta taimikoiden hoitoon
20 Omatoimisessa metsätyössä piilee tapaturmariski
23 MELA-turvaa metsänomistajalle
24 Lämmitystapa vaikuttaa pilkelämmityksen päästöihin
27 Pienyritykset kasvulla kannattavuuteen
29 Polttopuuyritysten kasvussa ongelmia
31 Lämpöyrittäjän toiminta on usein kannattavaa
36 Uranuurtaja: Työtehoseuran "rakentajan" professori Martti Sipilän syntymästä 100 vuotta    

Palvelut & Vakiot
2 Pääkirjoitus: Metsänomistajien omatoimisuutta tarvitaan taas
17 Kolumni: Hankintakaupat harkinnassa - Isännän linjalla
34 Tehokoulutuksella metsäkoneenkuljettajaksi
35 TTS KAUPPA & uusia julkaisuja tiedotesarjassa
37 Summary  
teho08_1b.jpg
  • -Metsänomistajan työpanosta tarvitaan
  • -Turvallisesti metsätöissä
  • -Pienyritysten kasvun eväät

Kannen kuva: Arto Mutikainen.
Istutus on helposti opeteltava taito
uusomatoimisellekin metsänomistajalle.
Toimitusjohtaja
Tarmo Luoma
TTS

Metsänomistajien omatoimisuutta tarvitaan taas

Viime kuukaudet on kirjoitettu paljon metsäteollisuuden puun saannista. Kotimaisen puun kantohintojen viime kuukausien lasku huippuhintojen jälkeen on vähentänyt tarjontaa. Jo kahtena vuotena toistunut poikkeuksellisen lämmin ja sateinen talvi on ajanut puunkorjuun vakaviin vaikeuksiin. Venäjän ilmoittamien puutullien nosto aiheuttanee sen, että puun tuonti Venäjältä käy kannattamattomaksi.

Kotimaasta pitäisikin saada puutavaraa metsäteollisuuden tarpeisiin 10–15 miljoonaa kuutiometriä lisää vuodessa. Kukaan ei ole asettanut kyseenalaiseksi sitä, ettei kyseistä puutavaramäärää löytyisi suomalaisista metsistä. Ongelmaksi muodostuu miten puutavara saadaan kestävien kuljetusreittien varteen.

Kasvavat puutavaravirrat lisäävät entisestään työvoiman tarvetta, jonka riittävyys on jo tällä hetkellä ongelma Aloitimmekin TTS:ssä neljä kuukautta kestävän tehokkaan metsäkoneenkuljettajakoulutuksen. Koulutus on suunnittelu opetusresurssien käytön kannalta mahdollisimman tehokkaaksi. Tänä vuonna koulutamme neljä kahdentoista henkilön ryhmää, jotka tuovat ainakin pientä apua huutavaan työvoimapulaan.

Viime kymmenen vuoden aikana eivät hankintahakkaajat olleet metsäyhtiöiden suosiossa. Pystykaupan ja hankintakaupan hintaero suosi selvästi pystykaupan tekijöitä. Oli jopa aikoja, jolloin tukkipuun hankintahinta oli pystykaupan hintaa pienempi. Nyt on tilanne muuttunut ja kovasta puupulasta kärsivä teollisuus suorastaan kyselee hankintahakkaajienkin valmistaman kuitupuun perään.

Metsänomistajien tekemä työ - oli sitten kysymyksessä hakkuut tai hoitotyöt - on todella iso työvoimapotentiaali. Sitä on syytä hyödyntää tulevina vuosina entistä enemmän. Koko metsäalan on nyt syytä miettiä keinoja millä tämä omatoiminen metsänomistajakunnan työvoimareservi saadaan hyötykäyttöön koko metsäsektorin ja suomalaisen kansantalouden hyväksi.

TTS:ssä olemme tehneet jo vuosikymmeniä työtä metsänomistajien aktivoimiseksi metsien hoitoon ja käyttöön. Tälle työlle on aina ollut kysyntää, mutta nyt näyttää siltä, että kysyntä ylittää kaikki odotukset.
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto