Maatalousyritysten vuosittainen kokonaistyömäärä vaihtelee hyvin paljon sekä eri tuotantosuuntien välillä että saman tuotantosuunnan ja karjatiloilla myös saman kokoluokan tilojen sisällä. Tilanne on sama, vaikka tilan ulkopuolisen työvoiman käyttö sekä omin voimin tehdyt metsätalous-, rakennus- tai urakointityöt otettaisiin tarkastelussa huomioon.

Maatalousyrittäjien mielestä kohtuullinen määrä maatilatalouden töitä olisi kahdeksan tuntia päivässä työsesonkien ulkopuolella ja 12 tuntia päivässä työsesonkien aikana. Nämä mielipiteet ovat yhteneväiset työmäärästä terveyden ja turvallisuuden näkökulmista annettujen suositusten kanssa. Käytännössä moni maatalousyrittäjä tekee töitä edellä kuvattua enemmän.

Alle viidesosa maatalousyrittäjistä tekee kaikki maa- ja metsätalouden työt nykyisin itse, mutta osa heistäkin haluaisi tilaisuuden tullen jakaa töitään. Suurin osa on jakanut töitään oman ja ulkopuolisen työvoiman kesken. Maatalousyrityksen ulkopuolinen työvoima voi koostua urakoitsijoista, vakituisista tai kausittaisista palkkatyöntekijöistä, naapureista esimerkiksi talkoiden tai työnvaihdon merkeissä ja maatalousharjoittelijoista.

Maatalousyrittäjät haluavat lisätä ulkopuolisen työvoiman käyttöä. Oman työpanoksen riittämättömyys, mikä liittyy tyypillisesti tuotannon laajentamiseen, on tärkein ulkopuolisen työvoiman käyttöön johtava syy. Ulkopuolisen työvoiman käytön koetaan parantavan yrittäjän työssä viihtymistä, jaksamista ja työturvallisuutta.

Edellä kuvattu ilmenee juuri ilmestyneestä TTS - Työtehoseuran tiedotteesta "Työvoiman käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät maatalousyrityksissä". Tiedote perustuu maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahaston pääosin rahoittamaan ja TTS:n, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n sekä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen toteuttamaan Maavoima yhteishankkeeseen. Tiedotteessa tarkastellaan oman ja ulkopuolisen työvoiman käyttöä sekä siihen vaikuttavia tekijöitä suomalaisissa maatalousyrityksissä. 

Lisätietoja: tutkija Janne Karttunen ja asiantuntija Eerikki Kaila, TTS - Työtehoseura
p. 044 7143 6897Karttunen, 044 7143 693/Kaila, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tiedote: Karttunen, J. ja Kaila, E. 2012. Työvoiman käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät maatalousyrityksissä. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 3 (638): 1–8.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto