Metsätalouden teemanumero

Päätoimittaja: Anna-Maija Kirkkari

2 Pääkirjoitus: TTS - Työtehoseuran strategia vuoteen 2015
4 Koneellinen taimikonhoito hakee paikkaansa
8 Kuitupuuta vai energiapuuta – karsittuna vai karsimattomana – Korjuukokeita mäntyvaltaisissa ensiharvennuksissa
12 Kone vastaan metsuri energiapuun korjuussa
17 Männyn kannonnosto on luultua helpompaa
20 Laajempi metsäsijoittaminen suomalaisen metsänomistajan ulottuville – Kohti uusia metsänomistamisen työkaluja
22 Metsäsijoittajalta vaaditaan – Metsällistä näkemystä ja taloudellista tuntemusta
24 Laatua puuston käsittelyn ammattitaidon kehittämiseen ja osoittamiseen – Turvallisuusriskit hallintaan
28 Työturvallisuus rahtisahurin haasteena
30 Kasvusta draivia metsä- ja puualan pienyrityksille
34 Metsäyritys muuttuvassa metsäsektorissa
42 Metsäkulttuuria Ali-Mäkelän tilalla
46 Metsänomistajien vapaaehtoinen metsien suojeluohjelma – MetsoKannen kuva: Sakari Alasuutari

teho11-1

  • Koneellisen taimikonhoidon kehitysnäkymiä
  • Metsäsijoittamisen monet muodot
  • Työturvallisuus rahtisahurin haasteena

Pääkirjoitus: Tarmo Luoma

TTS - Työtehoseuran strategia vuoteen 2015

Strategian työstäminen vuosille 2011–2015 aloitettiin sidosryhmäkartoituksella keväällä 2009. Sidosryhmien mielestä TTS:n menestyminen tapahtuu ainoastaan aktiivisemmalla ja vahvemmalla asiakaslähtöisyydellä kaikissa toiminnoissa. Koulutus- ja tutkimustoiminnan tiivis yhteistyö ja sen linkittäminen asiakkaiden osaamisen kehittämiseen nähtiin TTS:n vahvimpana kilpailutekijänä tulevaisuudessa. Sidosryhmät toivoivat erityistä aktiivisuutta sekä koulutus- että tutkimusverkostoissa, joissa TTS:n pitäisi ottaa johtava rooli. Myös kansainvälisyyttä pidettiin ehdottomana kasvun edellytyksenä, sillä yritykset ja toimijat muuttuvat yhä globaalimmiksi.

Toiminta-ajatus kirkastui strategiaprosessin aikana yhdeksi lauseeksi, jossa löytyy kaikki TTS:n toiminnan ydinasiat eli asiakas, osaaminen, tuottavuus ja hyvinvointi: ”Parannamme asiakkaidemme osaamista, tuottavuutta ja hyvinvointia” Visio kuvaa TTS:n tavoitetilan vuonna 2015. Siinä korostuu valtakunnallisuus ja kansainvälisyys, jotka ovat myös strategisia valintoja ja kasvun edellytyksiä. ”Olemme vahvasti kehittyvä valtakunnallinen toimija ja kansainvälinen osaaja”.

TTS:n strategista valintaa ovat halutuin kumppani, yhteiset ja yhtenäiset prosessit, innovatiivinen työympäristö ja motivoitunut henkilöstö, voimakas ja hallittu kasvu, valtakunnallinen sekä kansainvälinen. Strategiset valinnat ovat koko TTS:lle yhteisiä painopistealueita ja päämääriä, joihin määrätietoisesti strategiakauden aikana pyritään.

1.1.2011 aloittaneessa matriisimallisessa TTS:n organisaatiossa toimialat ovat: Teknologia ja luonnonvarat, Logistiikka ja palvelut sekä Rakentaminen ja asuminen. Lisäksi Tuottavuus muodostaa osaamiskeskuksen, joka toimii läpi kaikkien toimialojen. Tutkimuksen ja koulutuksen yhdistäminen, josta hyvänä esimerkkinä on jo kolme vuotta käynnissä ollut metsäkoneenkuljettajakoulutus, antaa voimaa ja mahdollisuuksia palvella valtakunnallisia ja kansainvälisiä asiakkaita entistä paremmin.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto