Maatalouden teemanumero

Päätoimitaja: Anna-Maija Kirkakri

2 Pääkirjoitus: Maatilayrityksen johtaja
4 Markkinariskit hallintaan
8 Uudet versiot suosikkiohjelmista – TTS-Kone ja TTS-Manager
12 Johtamiskoulutusta maatalousyrittäjille – sikatilayrittäjät ensimmäisenä
14 Tarkempaa kasvinsuojelua
16 Kuljettajaan kohdistuvaa kuormitusta voidaan vähentää
20 Lypsykarjatilalla pätee perinteinen työnjako
22 Navettapäivät
26 Näin sujuvoitat eläinlääkärin työtä
30 Puuta pesään pakkasella ja myrskytuulilla
34 Viljelijä rakennuttaa -sivut uudistuivat
36 Suunnittele toimiva huolto- ja korjaustila
40 Kokemuksia kotieläintilojen valaistuksesta
44 Ajankohtaista viljelijöiden hyvinvoinnista

teho11-2

  • TTS-Kone ja TTS-Manager uudistuivat
  • Kuljettajan työoloja voidaan parantaa
  • Huolto- ja korjaustila toimivaksi

Pääkirjoitus: Anna-Maija Kirkkari

MAATILAYRITYKSEN JOHTAJA

Maatalousyksiköiden kasvaessa myös niiden liikevaihto kasvaa, työn ja työntekijöiden määrät lisääntyvät ja monesti myös toiminnot monipuolistuvat. Laajentuessaan yhtäkkiä maatilasta onkin tullut mittavaa liiketoimintaa harjoittava yritys. Yleensä yrityksillä on johtaja tai ainakin selkeästi määritellyt vastuunjaot työntekijöiden tai omistajien välillä. Valitettavan usein maatilayrityksiltä tällainen johtaja puuttuu.

Mitähän se johtaja sitten tekee? Jossain oppaissa sanotaan, että johtajan tärkein tehtävä on tehdä päätöksiä, esim. mikä on yrityksen strategia. Käytännössä se usein maatiloilla tarkoittaa päätöstä siitä, millaisia tuotteita minun maatilani tuottaa. Pyritäänkö esimerkiksi tuottamaan mahdollisimman laadukkaita tuotteita vai panostetaanko enemmn suurien määrien tavoitteluun, vai tuotetaanko mahdollisimman kustannustehokkaasti. Edellä mainittu valinta sitten vaikuttaa kaikkiin tuleviin valintoihin mm. koneistuksen, työmenetelmien ja työvoiman suhteen. Kun yrityksen päämäärä on selvänä mielessä, sen tavoittelemiseksi tehtävät askeleet on helpompi rakentaa.

Johtajan työ maatiloilla ei ole pelkkää suunnittelua ja numeronpyöritystä. Maatilayrityksen johtajalla on usein kädet savessa tai lannassa ja niitä ”oikeitakin” töitä saa ja joutuu isonkin maatilayrityksen johtaja tekemään. Tärkeintä on kuitenkin tiedostaa, että myös ne johtajan työt on tehtävä. Ilman päätöksiä maatilan omista tavoitteista ja päämääristä maatilayrityskin vain ajelehtii erilaisiin tilanteisiin eikä aktiivisesti hakeudu kohti omia tavoitteita. Tässä lehdessä on paljon tietoa päätöksenteon tueksi. Toivottavasti niistä on apua omia ratkaisuja tehdessäsi.

Hyvää kevättä ja sopivia kylvösäitä!

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto