Maatalouden teemanumero

Päätoimitaja: Anna-Maija Kirkakri

2 Pääkirjoitus: maanviljelijän arki ja vapaa-aika
4 Työ ja lepo tasapainoon
9 Kotieläintilalla riittää töitä, silti jaksamisesta huolehdittava
12 Tavoitteena nolla työtapaturmaa maataloudessa
16 Lomittajat haluavat koulutusta konetöihin
18 Uusien navetoiden valaistus
22 Valaistus tuottavuus- ja hyvinvointitekijänä
26 Maatalouden investoinnin tuoton arviointi – kuinka
laskelmista saa parhaiten hyötyä?
28 Kotieläintuotannon laajentaminen haasteellista
32 Maaseutuyritys: Tyyliä maalaismaisemassa
34 Maaseutuyritys: Oma vilja jauhoiksi ja myymälään
38 Viljan kuivaus
40 Taloudellisuutta viljankuivaukseen omalla energialla
42 Bioenergian käyttö viljankuivauksessa
44 Sveitsin maatalous perustuu pieniin perheviljelmiin

teho10-5

  • Jaksamisesta on huolehdittava
  • Hyvä valaistus parantaaa tuotatvuutta
  • Investointilaskelma -  kannattavan investoinnin perusta

 

Pääkirjoitus: Anna-Maija Kirkkari

MAANVILJELIJÄN ARKI JA VAPAA-AIKA

Maatalousyrittäjän työpaikkana on yleensä koti, työkaveri on usein perheenjäsen ja vapaa-aika ja työaika sekoittuvat helposti. Käytännössä maatalousyrittäjä on siis aina kotona tai aina töissä kuinka vain haluaa ajatella. Näinä etätyön suosimisen aikana voisi ajatella, että maatalousyrittäjän työ on tässäkin mielessä ihanneammatti.

Suomalaisen maatalousyrittäjän keskimääräinen työmäärä on suuri verrattuna esimerkiksi keskimääräiseen palkansaajan työmäärään. Tilakoon kasvaessa työmäärät saattavat kasvaa jopa hallitsemattomiksi. Kun työpaikka on samalla koti, tekemättömät työt ovat häiritsevästi aina silmissä. Tilanne voi luisua niin pahaksi, että kotona vietettyä vapaa-aikaa ei käytännössä ole. Vaikka maataloustyö olisikin kutsumusammatti, ei kenellekään ole hyväksi tehdä töitä koko valveilla oloaikaansa.

Mikä siis avuksi? Yrittäjänä kannattaa pyrkiä määrittelemään itselleen tavoitetyöaika, montako tuntia päivässä tai viikossa haluaisin tehdä töitä. Mitä muuta kuin töitä haluaisin päivän aikana tehdä? Jos tavoitetyöaika on kaukana todellisuudesta, on syytä miettiä, miten ja kenelle työtä voisin jakaa. Mitkä työt parhaiten voisin tehdä itse ja mitkä voisin antaa esim. urakoitsijan tehtäväksi. Vai voisiko työn tehdä jotenkin helpommin tai tehokkaammin? Yrittäjän on itse huolehdittava ja järjestettävä vapaaaikansa, sitä ei mikään työaikalaki sanele. Omaa jaksamista ei kannata yliarvioida. Vaikka maatalousyrittäjä onkin tottunut sesonkiaikoina painamaan töitä urakalla ja vuorotta, niin pidemmän päälle sellainen tahti ei ole kenellekään hyväksi. Vapaa-aikaa siis tarvitaan ja silloin saa paitsi lepoa työstä, myös uusia virikkeitä ja motivaatiota itse työhön.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto