Kerrostalon kiinteistöpesula tulee olemaan pelastus varsinkin iäkkäiden henkilöiden puhtauspalveluja ratkaistaessa. Kotityöpalvelujen tuottajat pystyvät nopeasti ja tehokkaasti hoitamaan pyykkihuollon samanaikaisesti kuin muut palvelut ratkaistaan asiakkaan kotona. Yhteinen tekstiilien huoltotila on kiinteistön sydän. Sen tämän hetkinen tila on heikko, mutta oikeilla toimenpiteillä kiinteistöpesula saadaan uuteen kukoistukseen.

TTS tutkimus julkaisi vuonna 2001 laaja-alaisen kiinteistöpesuloita selvittävän tutkimuksen. Mitä kiinteistöpesula-alalle kuuluu nyt? Miten tutkimuksessa esille nousseisiin kehitystarpeisiin on vastattu?

Pesukoneiden valinnassa haasteita
Pesukoneiden valinta on vaikeaa varsinkin silloin, kun kiinteistössä on monenlaisia tarpeita. Osa hoitaa pyykkinsä pelkästään kotona ja osa kiinteistöpesulassa. Useimmiten kiinteistöpesulasta puuttuvat toimivat ja energiataloudelliset ratkaisut pienten pyykkimäärien ja toisaalta raskaan pyykin pesuun.

TTS tutkimuksen mittauksissa todettiin pitkäaikaisseurannalla kerrostalopesulassa, että kerralla pestävistä pyykkimääristä kaksi kolmasosaa oli 4 kg tai sen alle. Pyykinpesutottumukset ovat muuttuneet siten, että likapyykkiä ei haluta säilyttää, jolloin pyykkimäärät ovat pieniä. Myös talouksien koot ovat pienentyneet kiinteistöpesuloiden kulta- ajoista.

Kiinteistöpesuloiden saneeraajien kannattaisi miettiä syvällisesti nykyisiä erityistarpeita. Esimerkiksi pienten pyykkimäärien ohella on tarpeen pestä kookkaita ja raskaita tekstiilejä kuten mattoja. Lemmikkieläinten suosiosta johtuen mattojen pesutarvetta on muulloinkin kuin kesäaikaan. Mattojen koneellisessa pesussa kuluu vettä murto-osa verrattuna käsinpesuun. Koneellinen pesu on myös pesijän kannalta kevyempää ja turvallisempaa sekä puhtaustulokseltaan varmasti hyvää tasoa. Pesukoneiden hyvä linkoustulos vähentää kuivausongelmia.

Vanhojen kiinteistöpesuloiden käytön vähyys johtunee siitä, että koneet ja muut varusteet eivät vastaa tämän päivän asiakasvaatimuksiin. Myöskään tilan viihtyisyystekijöihin ei ole kiinnitetty huomiota. Tutkimuksen seurantakohteissa nämä asiat olivat kunnossa ja käyttötiheydet pesuloiden maksimikapasiteettien luokkaa. Kiinteistön oma panostus asukkaiden ja asiakkaiden hyvinvointiin ratkaisee paljon. Uudet palvelut on markkinoitava ja ennen sitä tarpeet uusiin ratkaisuihin on selvitettävä asukkailta/ asiakkailta / palvelujen tuottajilta.

Energiatehokkuutta uusilla ratkaisuilla
Kiinteistöpesulassa pesukoneiden energiankulutusta käsitellään lähinnä vedenkulutuksena, jonka suhteen TTS tutkimuksen mittausseuranta osoitti pesuloiden ja siellä käytettävien koneiden välillä olevan suuria eroja. Kulutuslukuihin vaikutti paljon se, minkälaisia pesuohjelmia käytettiin ja miten pesuohjelmien sisältöinformaatio aukesi käyttäjille. Kuivauksen ja kuivaushuoneiden energiankulutus on vastaavasti sähkönkulutusta. Tutkimustulosten toimenpidevaatimuksissa esitettiin, että kuivaushuoneet tulee varustaa vähäenergisillä lämpöpumpputoimisilla kuivauslaitteilla/ilmankuivaajilla ja mielellään kosteuden tunnistavalla automatiikalla, jotta hukkakulutus saataisiin mahdollisimman pieneksi. Tutkimuksen seurantakiinteistöissä uudella laitekannalla pyykkihuollon sähkönkulutus saatiin pienenemään noin 76 prosenttia ja vedenkulutus noin 72 prosenttia.

LISÄTIETOJA

TTS tutkimus
Anneli Reisbacka
Gsm 050 5527 252
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto