Oletko kompastunut pimeällä pihalla? Mietityttääkö hehkulamppujen poistuminen markkinoilta? Onko valaistus navetassa ajan tasalla? Onko käynyt mielessä, palaako valaistuksessa turhaa energiaa?

Kotieläintilat ovat oikeasti suuria energiankuluttajia. Sähköenergian osuus on noin viidennes (22 %) maatilojen energiankulutuksesta. Lypsykarjatiloilla valaistuksen osuus sähkönkulutuksesta on noin 10 % luokkaa, sikatiloilla vastaavasti jo 30- 40 % luokkaa. Tilakoon kasvaessa myös energiantarve ja energiankulutus kasvavat. Olisiko valaistuksessa mahdollista säästää energiaa?

Hehkulamput poistuvat
Mattapintaisia hehkulamppuja ei saa enää kaupoista. Muutaman vuoden sisällä kaikki hehkulamput poistuvat markkinoilta. Hehkulamppujen markkinoilta poistuminen liittyy EU-tasolla säädettyyn, energiaa käyttäville tuotteille energiatehokkuusvaatimuksia tuovaan direktiiviin (EuP-direktiivi), jolla tähdätään energiankäytön hillitsemiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Muitakin merkittäviä muutoksia on valaistusrintamalle tulossa. Esimerkiksi elohopealamppujen tuonti markkinoille kielletään 2015 alkaen. Suurin osa Suomen teistä, kaduista ja puistoista on valaistu tällä hetkellä elohopealampuilla, joten suuria muutoksia on tiedossa.

Valaistustekniikkaa on uudistettava
Muuttuvaan tilanteeseen sopeutuminen merkitsee valaistustekniikan uudistamista. Mitä aiemmin hommaan ryhdytään, sitä sujuvampaa muutosten toteuttaminen on. Mitä vaihtoehtoja esimerkiksi vanhoihin hehkulamppuvalaisimiin jää jäljelle?

Hehkulampun voi korvata energiansäästölampulla, halogeenilampulla tai LED-lampulla. Energiansäästölamppuja on jo laaja valikoima, erikokoisia ja erinäköisiä. Halogeenilamppujen tekniikka, ulkonäkö ja ominaisuudet ovat puolestaan hyvin samanlaiset kuin hehkulamppujen, mutta energiansäästö on halogeenitekniikan ansiosta jopa 30 %. Lisäksi niiden elinikä on kaksinkertainen. Näitä lamppuja on saatavilla vuoden 2016 syksyyn saakka. Halogeenilampuilla voidaan siirtymäajan aikana korvata mm. himmennyskäytössä olevat hehkulamput.

LED-lamput ovat voimakkaasti kehittymässä ja niiden energiatehokkuuden odotetaan tulevaisuudessa voittavan energiansäästölamput samalla kuin kuluttajahinnat mitä ilmeisimmin laskevat.

Loistelamppuvalaisinten osalta täytäntöönpanosäädös tulee poistamaan markkinoilta lähivuosina vanhimpia ja huonolaatuisimpia lamppuja samoin kuin se tulee estämään magneettisilla virranrajoittimilla varustettujen valaisinten markkinoille tulon 2017 alkaen. Magneettisella virranrajoittimella varustetussa loisteputkivalaisimessa on näkyvillä muovisylinteriltä näyttävä sytytin.

Elohopealamput voi korvata suurpainenatriumlampuilla (SPNa) tai monimetallilampuilla. Suurpainenatriumlamppu tuottaa oranssinkeltaista valoa. Niitä käytetään uusissa tievalaisimissa, minkä lisäksi ne ovat yleisiä myös ulkoalueiden valonheittimissä, teollisuushalleissa ja uusissa maatalouden tuotantorakennuksissa. Monimetallilamppu on puolestaan identtinen elohopealampun kanssa, mutta kaasuseokseen on lisätty elohopean lisäksi muitakin aineita. Valo on aidomman valkoista kuin elohopealampuissa. Monimetallilamppuja käytetään yleisesti jo sisävalaistuksessa julkisissa tiloissa, myymälöissä, teollisuushalleissa ja maatalouden tuotantorakennuksissa.

Palaneiden lamppujen osalta on hyvä muistaa, että vain hehkulamput ja halogeenilamput voi hävittää sekajätteen mukana. Kaikki muut lamput ovat ongelmajätettä.

Mihin valoa tarvitaan?
Hyvän valaistuksen toteuttaminen on vaativaa. Ei riitä, että valoa on riittävästi. Valo on oltava lisäksi oikeassa paikassa ja vieläpä oikeaan aikaan. Kotieläinrakennuksen valaistuksen suunnittelu ei ole yksinkertaisimmasta päästä. Olosuhteet ovat rankat. Tuotantorakennus on ihmisen työpaikka, mutta myös eläinten elinympäristö kellon ympäri. Molempien tarpeet on otettava huomioon. Valon määrä tuotantorakennuksessa vaikuttaa niin eläinten kuin ihmistenkin hyvinvointiin – sekä eläin että hoitaja tarvitsevat valoa. Kummatkin omien tarpeidensa vuoksi.

Onko valaistuksessa mahdollista säästää energiaa?
Energiansäästön periaate, että viimeinen sammuttaa valot ei sellaisenaan päde tuotantorakennuksissa. Valot on jätettävä palamaan eläinten vuoksi. Mistä sitten voi säästää? Valaistuksen energiankulutus riippuu monesta seikasta: lampuista, valaisimista, valaisimien sijoittelusta, liitäntälaitteesta ja ohjaustekniikasta. Hyödyksi saatavan valon määrään vaikuttaa myös seinä- ja kattopintojen ja valaisimien likaantuminen ja kuluminen. Sisä- ja ulkovalaistuksessa käytettävien lamppujen valontuotto vähenee niiden ikääntyessä. Muutosta on vaikea havaita silmämääräisesti, koska se tapahtuu hitaasti ja pitkän ajan kuluessa. Vasta kun rinnakkain on uusi ja vanha lamppu, eron huomaa selvästi. Lamput kannattaa kuitenkin vaihtaa huoltosuunnitelman mukaisesti säännöllisin väliajoin jo ennen kuin ne ovat kokonaan palaneet tai alkaneet välkkyä.

Valojen käyttö vain silloin kun niitä tarvitaan, on tärkeimpiä yksittäisiä seikkoja energian säästämisessä. Tuotantorakennuksessa olevan valon määrän ohjaus tarjolla olevan luonnonvalon sekä eläinten ja hoitajien tarpeen mukaan on tulevaisuudessa entistä helpompi järjestää teknisen kehityksen tuodessa uusia ratkaisuja. Esimerkiksi anturitekniikan kehittyminen sekä eläinten, hoitajien ja koneiden yksilöllinen seuranta rakennuksen sisällä mahdollistavat valaistuksen automaattisen – tarpeen mukaisen – ohjauksen ja energiansäästön.

LISÄTIETOJA
TTS tutkimus
Sakari Alasuutari, tutkija
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.VALAISTUSTEKNIIKKA NYKYPÄIVÄN TUOTANTORAKENNUKSESSA -HANKE

TTS tutkimus on Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamana alkanut selvittää valaistustekniikkaa nykypäivän tuotantorakennuksissa. Hankkeen tavoitteena on yhdistää olemassa oleva tieto valaistuksen vaikutuksesta eläinten biologisiin tarpeisiin ja nykyaikaisen valaistuksen mahdollisuudet. Tarkoituksena on tuottaa tietoa valaistustarpeesta tuotantorakennuksissa, valaistuksen järjestämisen vaihtoehdoista sekä erityisesti valaistuksen vaatimasta energiantarpeesta ja valaistuksessa käytettävän energian säästömahdollisuuksista.

Hankkeessa kootaan kirjallisuuden pohjalta valaistussuositukset, ja kartoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja ja uusia valaisintyyppejä. Uusille 2000-luvulla rakennetuille kotieläintiloille tehdään kyselytutkimus, jossa kartoitetaan nykyisiä valaistusratkaisuja ja selvitetään viljelijöiden tyytyväisyyttä nykytilanteeseen. Hankkeessa tullaan myös tekemään tutkimuskäyntejä eri tuotantoeläinten tuotantorakennuksiin, joissa dokumentoidaan olemassa olevia hyviä valaistuskäytäntöjä ja toisaalta arvioidaan mahdollisia puutteita. Tavoitteena on saada tutkimukseen mukaan navetoita, nautakasvattamoja, sikaloita, kanaloita, broilerkasvattamoja ja talleja.

Tutkimuksen tulokset suunnataan ensisijaisesti kotieläintuottajille, jotka ovat suunnittelemassa uutta tuotantorakennusta. Toinen tärkeä kohderyhmä ovat kotieläinrakennusten suunnittelijat ja neuvojat, jotka toimivat rakennus- ja tuotantosuunnittelun asiantuntijoina ja tiedon eteenpäin viejinä kentällä.

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto