Maatalousyrittäjän työkyky ja ammattitaito ovat maatilan tärkeimmät resurssit. Suomalaisten maidontuottajien keskuudessa kymmenesosalla yli 45-vuotiaista miehistä ja jopa neljäsosalla saman ikäisistä naisista on huono tai korkeintaan kohtalainen työkyky. Alentunut työkyky vaarantaa jaksamisen ja tilan tuotannon jatkumisen. Keskikokoisten ja sitä suurempien maitotilojen omistajista kolme neljäsosaa on sitä mieltä, että heillä ei ole riittävästi vapaa-aikaa verrattuna maataloustyön määrään.

Tilakoon kasvaessa kokonaistyömäärä yleensä kasvaa, vaikka töitä koneellistetaan ja automatisoidaan. Päätoimiset maatalousyrittäjät tekevät jo tällä hetkellä selvästi enemmän työtunteja henkilöä kohden kuin palkansaajat keskimäärin. Useiden tutkimusten mukaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista haittaa eniten juuri liian suuri työn määrä. Siksi tilan johtamisen, töiden organisoinnin ja ajankäytön hallinnan merkitys ovat elintärkeitä maatalousyrittäjän jaksamisen kannalta.

Jotta maatalousyrittäjät jaksavat toimia uupumatta kiristyvässä kilpailussa, heidän tulee kyetä suhteuttamaan työmääränsä resurssejaan ja työkykyään vastaavaksi. Maatalousyrittäjät tarvitsevat apuvälineitä liian suuren työmäärän ja -kuormituksen havaitsemiseen. Tällöin he voivat jo varhaisessa vaiheessa – muun muassa tuotannon laajennusta suunnitellessaan − organisoida tilan työt järkevästi. Töiden organisoinnin keskeisin päämäärä on, että yrittäjän tai yrittäjäperheen jaksaminen ja hyvinvointi eivät vaarannu.

TTS tutkimus on aloittanut yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen rahoituksella tutkimushankkeen, jossa tavoitteena on määritellä perustellut enimmäistyömäärän suositukset maatalousyrittäjän työnkäytölle vuosi-, viikko- ja päivätasolla. Erityisesti kiinnitetään huomiota sesonkitöiden aikaisiin työn suositeltaviin enimmäismääriin. Määrittelyssä tukeudutaan pääosin muilta toimialoilta ja yrittäjäryhmistä peräisin olevan laajan ja korkeatasoisen tutkimusaineiston hyödyntämiseen ja soveltamiseen ensimmäistä kertaa tällä tavoin maataloussektorille. Tämän aineiston käyttö on perusteltua, koska yhteinen nimittäjä tälle ja kaikelle aiemmalle vastaavalle tutkimukselle on ihminen – työntekijä.

Hankkeessa määriteltävien suositusten ei ole tarkoitus olla maatalousyrittäjiä sitovia normeja, vaan niiden tarkoitus on ohjata maatalousyrittäjiä ajattelemaan vakavasti omaa työmääräänsä ja sitä kautta jaksamistaan ja hyvinvointiaan sekä keinoja niiden varmistamiseksi.

Hankkeen tulosten perusteella on tarkoituksena laatia työn organisoinnin toimintaohjeet 2010-luvulla keskisuurissa ja suurissa perheviljelmäkokoluokissa toimivien tilojen maatalousyrittäjille. Toimintaohjeilla on tarkoituksena ohjata maatalousyrittäjiä ottamaan tilan kaikkien töiden organisoinnissa aikaisempaa vahvemmin huomioon työssä jaksaminen, hyvinvointi ja turvallisuus.

Lisätietoja:
Markku Lätti, TTS tutkimus, puh. 044 714 3691, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Janne
Karttunen, TTS tutkimus, puh. 044 714 3689, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto