- Hoivakoti, oppilaitos ja tutkimustoimintaa samassa pihapiirissä

TTS (Työtehoseura) ja HoviKoti ovat solmineet vuokrasopimuksen, jossa TTS vuokraa HoviKodille omistamastaan Lohjan Sammatissa sijaitsevasta kiinteistöstä noin 2 000 neliön tilat virkistysmajoitus- ja hoivakotitoimintaa varten. Virkistysmajoitus- ja hoivakotiyrittäjinä tiloissa aloittavat HoviKodin kumppanin, SyysViirun Päivi Vakkuri ja Raija Aalto. Yrittäjät aloittavat virkistysmajoitustoiminnan toukokuussa 2010 ja hoivakotitoiminnan mittavan remontin jälkeen keväällä 2011. HoviKoti toimii yrittäjien tukena mm. yritystoiminnan kehittämiseen ja laadun hallintaan liittyvissä asioissa, sekä tarjoaa valmiit toimintamallit toiminnan käynnistämisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi.

”TTS pitää uutta hanketta erittäin merkittävänä, sillä Sammatin toimipisteen pihapiiriin rakentuu täysin uudenlainen senioriosaamisen kokonaisuus. TTS:llä on vahvat perinteet senioriasumisen tutkimuksessa ja kehittämisessä. Senioriasumisessa jos missä korostuu asujien erityistarpeet mahdollisine liikuntarajoitteineen. Tälläkin hetkellä TTS tutkimuksessa kehitetään senioriasumiseen soveltuvaa ekotehokkaan ja muuntojoustavan asumisen palvelukonseptia. Tavoitteena on rakentaa konseptin mukaisia pilottitaloja Sammatin Eliaksenrinteeseen.” kertoo TTS:n toimitusjohtaja Tarmo Luoma.

HoviKodin tavoitteena on auttaa hoivayrittäjät alkuun sekä toimia kumppanina koko yrityksen toiminnan ajan.

”HoviKodin tehtävänä on antaa yrittäjille mahdollisuus keskittyä siihen, minkä he parhaiten taitavat, eli varsinaiseen hoivatyöhön. Me pidämme huolta yrittäjien selustasta ja varmistamme, että suunnitelmat ja sopimukset ovat vankalla pohjalla. Lisäksi tarjoamme hoivayrittäjille valmiin, hyväksi todetun työkalupakin sekä verkoston, jossa voi vaihtaa ajatuksia ja hyviä toimintatapoja. Enää yrittäjän ei tarvitse olla yksin ongelmiensa kanssa. Mielestämme yrittäjyydessä löytyy se voimavara, jolla ratkaistaan Suomen vanhusten hoidon tulevaisuus. Meidän yrittäjämme tietävät mitä hoidossa olevalle omaisellesi kuuluu. Yrittäjien innostus ja aito välittäminen näkyy suoraan hoidon laadussa”, kertoo HoviKodin toimitusjohtaja Jussi Peltonen.

Yrittäjät odottavat innokkaina toiminnan aloittamista.

”Yhteisen hoivakodin perustaminen on ollut haaveenamme jo usean vuosikymmenen ajan. Ystävyyden lisäksi meitä on yhdistänyt vuosien työ ikääntyneiden ja vaikeavammaisten parissa niin koti- kuin ulkomaillakin. Virkistysmajoitustoimintamme avaa ovensa erityisesti senioreille, mutta myös heidän läheisilleen ja ystävilleen. Tiloissamme on hyvä viettää yhteistä lomaa ja puuhastella yhdessä niin sisällä- kuin ulkonakin. Hoivakodin valmistuttua keväällä 2011 asukkaidemme perheet voivat majoittua samaan pihapiiriin ja olla omaisensa lähellä vaikka useammankin päivän.

Toiminta-ajatuksemme on eri sukupolvien välinen ennakkoluuloton, puolin ja toisin rikastuttava kanssakäyminen. Ohjenuoranamme on tehdä asukkaidemme elämästä osallistuvaa ja säilyttää jokaisen oma historia päivittäisen toiminnan taustalla. Palvelumme on myötäelävää ja turvaa antavaa. Kotona asuville annamme erilaisia tukipalveluita, jotta myös heillä on mahdollisuus nauttia elämästään, eivätkä kaikki voimat kulu palveluiden hakemiseen eri puolilta. Ammattitaitoisen ja tutun henkilökunnan välinen luottamus lisää asiakkaiden hyvinvointia ja uskallusta elää aktiivista elämää”,
kertovat Päivi Vakkuri ja Raija Aalto.

TTS:n, HoviKodin ja SyysViirun innovatiivinen yhteistyö tuo Suomeen uuden toimintatavan keskittää erilaista osaamista samoihin tiloihin. TTS:n matkailu- ja ravintola-alan osaaminen ovat SyysViirun käytettävissä mm. erityisruokavalioiden ja erityisryhmille suunnattujen palvelujen tuotteistamisessa. Tämä tuo myös oppilaitokselle käytännön läheistä osaamista. Tulevaisuudessa yhä useammat matkailu- ja ravintola-alan asiakkaat ovat seniori-ikäisiä.

”Koulutustoiminta jatkuu entisellään, mutta sen kehittämisessä otetaan entistä enemmän huomioon työelämän tarpeet. Asiakaspalvelu on oleellinen osa matkailu- ja ravintola-alan koulutusta ja yritysyhteistyön myötä käytännönläheiset oppimistilanteet lisääntyvät”, kertoo TTS:n koulutuspäällikkö Leena Ikonen. 

Hoivakodin tulevien tilojen peruskorjausvaiheessa sovelletaan TTS:n kokemusta seniorirakentamisessa. Hoivakiinteistöjen remontoinnissa on erityispiirteitä, joista HoviKodilla, TTS:llä ja heidän kumppaniverkostollaan on vankkaa osaamista. TTS:n koordinoimien EkoElias- ja ESKO-hankkeiden havainnot ja opit sekä yrityksen ympäristövastuu huomioidaan koko toiminnassa rakentamisvaiheesta alkaen.

"Hoivakotien suunnittelussa on sovitettava yhteen asukkaiden terveyteen ja viihtyisyyteen liittyvät seikat sekä rakentamisen ekologiset vaikutukset. Näiden kahden tärkeän muuttujan kanssa tullaan lähivuosina tekemään paljon töitä. On hienoa, että Sammatissa näytetään suuntaa tulevaan", kertoo arkkitehti Matti Kuittinen Kombi Arkkitehdeistä.

”Yhteys luontoon ja mahdollisuus liikkua pihalla tai luonnossa havaittiin erittäin tärkeäksi tekijäksi ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitämisessä. Sammatin toimipisteen historiallinen pihapiiri ja ympäristö tarjoavat runsaasti aistikokemuksia ikäihmisille” kertoo projektipäällikkö Heli Mäntylä TTS:stä.
 

LISÄTIETOJA

Tarmo Luoma
Toimitusjohtaja, TTS
GSM 050 387 9525
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Jussi Peltonen
Toimitusjohtaja, HoviKoti
GSM 040 902 2477
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Päivi Vakkuri
Palvelujohtaja, SyysViiru
GSM 050 5403 342
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto