Suomalaisilla puutarha- ja maatiloilla työskentelee vuosittain yli 14 000 ulkomaalaista työntekijää. Ulkomaisen työvoiman ja erityisesti kausityöntekijöiden palkkaaminen tuo haasteita työvoiman johtamiselle sekä nopealle ja tehokkaalle työtehtäviin perehdyttämiselle.

TTS:n raportteja ja oppaita -sarjassa on julkaistu opas työvoiman perehdytyksestä ja työnopastuksesta puutarha- ja maatiloilla. Opas on tarkoitettu tietolähteeksi erityisesti niille puutarha- ja maatalousyrittäjille, jotka ovat palkanneet tai suunnittelevat palkkaavansa ulkomaista työvoimaa. Se on hyödyllinen myös rekrytoitaessa kotimaisia työntekijöitä.

Työntekijöiden perehdytys on jokaisen työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Sen avulla helpotetaan uusien työntekijöiden sopeutumista työpaikkaan ja työyhteisöön ja luodaan edellytykset turvalliseen ja tuloksekkaaseen työskentelyyn. Perehdytys ja työnopastus kannattaakin nähdä investointeina, joilla parannetaan tuotannon tehoa ja laatua, lisätään henkilöstön osaamista, tuetaan työssä jaksamista ja vähennetään poissaoloja ja työtapaturmia. Yrittäjien ja työntekijöiden saavuttamien etujen lisäksi opas edistää yhteiskunnan asettamia työvoiman tasavertaista kohtelua koskevia tavoitteita.

Oppaassa edetään perehdytyksen suunnittelun ja rekrytointiin liittyvien asioiden kautta varsinaiseen perehdyttämiseen, työkohtaiseen työnopastukseen ja perehdyttämisen seurantaan. Siinä käsitellään myös eri kulttuurien kohtaamista työpaikalla, perehdyttämiseen liittyvää lainsäädäntöä, työntekijöiden sosiaaliturvaa ja verotusta, työterveyshuollon järjestämistä sekä asumisen ja vapaa-ajan järjestelyjä. Oppaassa on lisäksi hyödyllisiä esimerkkejä työnjohdon menettelytavoista puutarha- ja maatiloilla.

Oppaan ovat tuottaneet yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), TTS tutkimus (Työtehoseura), Maa- ja metsäta­loustuottajain Keskusliitto MTK ja Työterveyslaitos (TTL). Opas toteutettiin Työsuojelurahaston rahoituksella. Oppaan tuottaminen oli osa MTT:n Mahdollisuuksien maaseutu – tutkimusohjelmaa, joka edistää maaseudun elinvoimaisuutta monitieteisen tutkimuksen avulla.

Mattila, T., Sinisalo, A. & Lätti, M. (toim.) 2010. Vierastyövoiman perehdyttäminen puutarha- ja maataloustuotannossa. TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 43. 94 s.

Opas on vapaasti ladattavissa pdf-tiedostona TTS:n kotisivuilla osoitteessa http://www.tts.fi/images/stories/tts_julkaisut/tr43.pdf. Painettua opasta on saatavissa TTS:n verkkokaupasta osoitteesta www.ttskauppa.fi ja rajoitetusti muilta oppaan tuottamiseen osallistuneilta organisaatioilta.

Lisätietoja:
Markku Lätti, TTS tutkimus, puh. 044 714 3691, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tiina Mattila, MTT, puh. (09) 2242 5226, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto