Pienyrittäjän on pysyttävä ajan hermolla. Tämä on lähtökohtana puutuotealan yrittäjille suunnatussa Maaseutu-Pisa-koulutuksessa, joka alkoi viime syksynä viiden oppilaitoksen yhteistyönä. Sahayrittäjä Juha Salonen Kärkölästä on osallistunut jo kahdelle koulutusjaksolle. Aktiiviselle yrittäjälle kokemukset koulutuksesta ovat olleet pelkästään myönteisiä.

Juha Salonen pitää yrittäjän osaamisen ja ammattitaidon jatkuvaa parantamista ykkösasiana yritystoiminnan kehittämisen, kasvun ja asiakassuhteiden näkökulmasta. Nuorelle yrittäjälle täydennyskoulutuksen hankkiminen on itsestään selvää etenkin nyt, kun puutuotealan yrittäjille on tarjolla juuri heille räätälöityä koulutusta.

Juha Salonen aloitti yrittäjänä vuonna 2003 sukupolvenvaihdoksen myötä. Maansiirtourakoinnista ja pienimuotoisesta sahaustoiminnasta aikanaan alkanut yritystoiminta on kasvanut ja laajentunut vuosien mittaan. Tällä hetkellä puolet myynnistä on höylätavaraa. Yrityksen tarjoamia tuotteita ovat kaikki normaalimittaiset sahatavarat, eri tilauksesta myös asiakkaan toiveiden mukaiset mitat, höylätyt laudat, paneelit ja listat sekä sivutuotteena puru ja kutteri. Yrityksen tarjoamia palveluja ovat puutavaran sahaus ja höyläys sekä valmiin tavaran toimitus.

Yhteistyö muiden yritysten kanssa on Salosen Sahalle – kuten muillekin pienyrityksille - tärkeää. Yritys ostaa höylättävän sahatavaran pääasiassa Koskisen Oy:ltä Kärkölästä. Sahattavat tukit hankitaan omasta metsästä sekä lähiseudun metsänomistajilta. Myös sahatavaran kuivaamisessa tehdään yhteistyötä toisen yrittäjän kanssa.

Pureutumista oman yrityksen talouteen
Juha Salonen haluaa panostaa yrityksensä ja oman ammattitaitonsa kehittämiseen.  Viime syksynä hän osallistui Kymenlaakson ammattikorkeakoulun järjestämälle yrityksen talous, verotus ja investoinnit-koulutusjaksolle. Koulutuspäivien aikana perehdyttiin hinnoitteluun, tilinpäätöksen analysointiin, investointeihin ja verotukseen.

Juha on koulutukseltaan tradenomi, joten koulutusjakson sisältö oli hänelle pitkälti vanhan kertausta. Opiskelu muiden yrittäjien kanssa ja käytännönläheisyys olivat kuitenkin lisämauste aiemmin opittuun.  Kolmen päivän mittaista koulutusta Juha piti sopivan laajuisena. ”Positiivista oli myös se, että koulutukseen osallistuneiden yrittäjien tarpeita kysyttiin ja niihin pyrittiin vastaamaan”, Juha Salonen sanoo.  

Koulutuksesta saadun kurssipalautteen perusteella opintojakson parasta antia olivat kokemusten jakaminen muiden yrittäjien kanssa, talousasioiden kertaus ja mahdollisuus kysyä asiantuntijoilta oman yrityksen talouteen liittyvistä asioista.

Lujuuslajittelukoulutus kysytyintä
Pisa-koulutuksen vahvuutena on hankkeessa mukana olevien oppilaitosten verkosto, joka mahdollistaa opettajien siirtymisen joustavasti eri puolille Suomea. Ensimmäisen Pisa-syksyn kysytyin yksittäinen koulutusjakso oli sahatavaran lujuuslajittelu. Kursseja on järjestetty Mikkelissä ja Jämsässä. Molemmat kurssit ovat olleet loppuunmyytyjä. Lujuuslajittelukurssin vetäjät ovat Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta ja kurssit on järjestetty yhteistyössä muiden mukana olevien oppilaitosten kanssa. Tulevana keväänä lujuuslajittelukoulutusta järjestetään jo kaikissa viidessä oppilaitoksessa.

Mikkelissä järjestetty lujuuslajittelukurssi tuli Juha Salosen mukaan tarpeeseen. Kaupallisen koulutuksen saaneena talousasiat olivat hänelle ennestään tuttuja, mutta puu- tai sahausalan koulutuksiin hän ei ollut aiemmin osallistunut. Sahauksen ja puunkäsittelyn Juha on oppinut kotona työskennellessään, joten oppi on tullut isältä perintönä.

Lajitteluharjoitusten lisäksi kurssin antia olivat ihan perusasiat puuraaka-aineesta. ”Vaikka moni asia onkin jo työn kautta tuttua, koulutuksen avulla oppii paljon uutta esimerkiksi puun ominaisuuksista”, Juha sanoo.

Kokonaisvaltaisen liiketoiminnan kehittämistä
Yrittäjäksi noustaan usein ammattimiehestä. Vanhan polven yrittäjältä puuttuu usein riittävä liiketoimintaosaamisen taito. Maaseutu-Pisan tavoitteena on kohdentaa koulutus mahdollisimman hyvin juuri yrittäjän tarpeeseen niin, että kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen lisääntyy.

Koulutusjaksot on jaettu useisiin valinnaisiin liiketoimintaosaamisen ja teknisen osaamisen opintojaksoihin. Yrittäjä voi suorittaa koko opintokokonaisuuden tai osan siitä.  Koulutusta järjestävillä oppilaitoksilla on käytössään paras mahdollinen asiantuntemus alalta sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet koulutusta varten.

Koulutustarjonnasta voi yritysten tarpeiden mukaan valita esimerkiksi yrityksen perustamissuunnittelua, johtamista, markkinointia ja myyntiä tai kehittämissuunnitelman tekemistä. Liiketoimintajaksoilla voi kehittää osaamistaan myös atk-taidoissa sekä sopimusten, vientiasiakirjojen ja kaupankäynnin riskien hallinnassa.  

Teknisen osaamisen kursseilla on tarjolla esimerkiksi sahaustekniikkaa, sahatavaran kuivausta, lajittelua, varastointia, logistiikkaa ja jatkojalostusta.

Tulevista Pisa-koulutuksista Juha Salosta kiinnostaa erityisesti höyläys-, ATK- sekä myynti ja markkinointikoulutukset. ”Höyläystä on toki opittu työn kautta, mutta lujuuslajittelukurssilta jäi halu oppia vielä lisää esimerkiksi puun ominaisuuksista”, Juha sanoo.

Koulutusta yrityksen elinkaaren ajalle
Pisan ensimmäinen syksy osoitti, että yrittäjillä on selkeä tarve kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Syksyn aikana järjestettiin yhteensä 11 koulutusjaksoa ja opiskelijapäiviä kertyi lähes 200. Vuosien 2010-2011 aikana koulutustarjontaa laajennetaan ja teknisten ja liiketoimintakoulutusten lisäksi yrittäjillä on mahdollisuus osallistua opintomatkoille.  

Koulutus on tarkoitettu kaikille puutuoteteollisuuden pienyrittäjille, esimerkiksi sahayrittäjille, puusepille tai puutavaran jatkojalostajille. Koulutus on räätälöity siten, että myös yritystoimintaa harkitsevat ja yrittäjyyden alkutaipaleella olevat saavat koulutuksesta eväitä yritystoimintansa kehittämiseen.

Maaseutu-Pisa saa rahoituksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Koulutuksen toteuttavat Kainuun ammattiopisto, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Lapin ammattiopisto, Mikkelin ammattikorkeakoulun YTI-palvelut ja Sedu Aikuiskoulutus. Hanketta koordinoi TTS tutkimus (Työtehoseura) yhteistyössä Sahayrittäjät ry:n kanssa.

ARTIKKELIN KIRJOITTAJA
Riitta Backman, projektipäällikkö
TTS tutkimus
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
044 7143 681

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto