Kannattavuuden ja tuottoasteen parantaminen sekä yrittäjän kohtuullinen toimeentulo ovat useimman piensahayrittäjän tärkeimmät liiketoiminnan tavoitteet. Hyvänä kakkosena tulevat tyytyväiset asiakkaat ja tuotteiden laadun parantaminen. Tähän tulokseen päädyttiin TTS tutkimuksen koordinoiman Kasvun eväät-ohjelman piensahatutkimuksessa. Samaan lopputulemaan yrittäjät päätyivät työpajatyöskentelyn tuloksena Sahayrittäjät ry:n talvisahauspäivillä.

Sahayrittäjät pohtivat yrityksen kasvun merkitystä piensaha-alalla Sahayrittäjät ry:n perinteisillä Talvisavuilla Jyväskylässä 13. helmikuuta. Kaikkiaan 70 yrittäjää kokoontui seminaariin, jonka teemana oli kolme koota – kasvu, kilpailukyky ja koulutus.

Työpajoissa keskusteltiin piensahan kasvuun ja kilpailukykyyn panostamisen tarpeellisuudesta ja kasvustrategioista, piensahan kasvun ja kilpailukyvyn esteistä ja rajoituksista sekä koulutuksen merkityksestä kasvun ja kilpailukyvyn parantamisessa.

Yrittäjät pitivät kasvuun panostamista tärkeänä asiana piensaha-alalla, mutta yhtä merkittävänä kysymyksenä pidettiin sitä, tarvitseeko kaikilla yrittäjillä olla tavoite pilvissä ja pitääkö kaikkien tavoitella kasvua. Yrittäjien mukaan kasvu on aina riski yritykselle ja yrittäjälle henkilökohtaisesti. Jos yrityksestä saatava toimeentulo ja nykyisellään kilpailukykyinen yritys riittää yrittäjälle, miksi pitäisi kasvaa. 

Useimmille yrityksille on tärkeämpää pitää kiinni nykyisistä työntekijöistä ja taata heille vakaa työpaikka kuin kasvattaa liiketoimintaa. Piensahat tuottavat useimmiten erikoistuotteita, joten jo raaka-aineen saatavuus rajoittaa kasvua. Lisäksi pieni yritys on joustava ja juuri siksi suurimmalla osalla yrityksistä taantuma ei ole tuntunut liiketoiminnassa välttämättä lainkaan.

Kasvua tavoittelevien piensahojen tärkeimpinä kasvun eväinä työpajoihin osallistuneet yrittäjät näkivät tuotevalikoiman laajentamisen. Toisena oli laajentuminen uusille markkinoille ja kolmantena verkostoituminen.  Tärkeää on myös onnistunut markkinointi ja tuotannon tai teknologian parantaminen.

Yrityksen sisäisistä kasvun esteistä yrittäjät pitivät suurimpina myynti- ja markkinointiosaamisen puuttumista, suuria henkilöstökuluja ja yrityksen johdon puutteellisia taitoja suuremman yrityksen johtamiseen. Yrityksen ulkopuolisista tekijöistä merkittävimmiksi nousivat osaavan työvoiman heikko saatavuus, kireä kilpailutilanne ja vientikaupan käynnistämisen kustannukset. Samoihin tuloksiin päädyttiin Kasvun eväät-ohjelman piensahatutkimuksen postikyselyssä ja yrityshaastatteluissa.  Työpajassa nousi lisäksi esille kiristyvän lainsäädännön vaatimukset ja liiketoiminnan luvanvaraisuus.  Erityisinä vaikeuksina liiketoiminnan kannalta pidettiin esimerkiksi ympäristöluvan saamista.

Kasvun ja kilpailukyvyn esteiden poistamisessa tärkeimpinä keinoina pidettiin piensahojen oman etujärjestön toimintaa sekä lisäkoulutusta. Vuoden verran toiminut Maaseutu-Pisa-koulutushanke vastaa työpajoihin osallistuneiden mukaan yrittäjien liiketoimintaosaamisen koulutustarpeeseen. Toimialan etujärjestöllä on puolestaan merkittävä rooli markkinatiedon välittämisessä ja verkostoitumisen mahdollistamisessa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Backman, TTS tutkimus, p. 044 7143 681, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Toiminnanjohtaja Raimo Etelä, Sahayrittäjät ry, p. 040 8218 238, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto