Green Care tarkoittaa maaseutuympäristön ja erityisesti maatilan hyödyntämistä hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Tavoitteena on ihmisten henkisen, fyysisen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin parantaminen. Suomessa käytetty hoivamaatalous -termi pitää hoito- ja perhekotien lisäksi sisällään eläinavusteisen terapian, puutarhaterapian sekä lasten ja nuorten kasvatustoimintaan erikoistuneet maatilat. Kohteena Green Caressa voivat olla ikäihmiset, lapset, mielenterveyskuntoutujat tai vammaiset. Toimintamuotona voi olla päivätoiminta, kokoaikainen hoivapalvelu, koulutus tms.

 TTS tutkimuksen kehittämishankkeessa on tavoitteena selvittää Suomen maaseudun olosuhteisiin sopivia Green Care toimintatapoja ja -malleja. Tavoitteena on arvioida, millä edellytyksillä toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa ja mitkä ovat yritysten mielestä tärkeimmät kehityskohteet.

Hankkeen tuloksia pystyvät hyödyntämään Green Care -palveluyrittäjyyttä suunnittelevat. He saavat tietoa Green Caren mahdollisuuksista, edellytyksistä ja toimintatavoista Suomessa. Lisäksi hankkeesta tietoa saavat kunnat ja muut palvelunostajat.

Hanke on Marjatta ja Eino Kollin säätiön rahoittama ja sen toteuttaa TTS tutkimus (Työtehoseura). Hanke päättyy vuoden 2010 lopussa.

Lisätietoja:
TTS tutkimus
Tutkija Irene Roos
044 7143699

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto