Kunnallisilla maatalouslomittajilla on päätoimisten karjatalousyrittäjien jälkeen suurin työkokemus karjanhoitotöistä. Tämän lisäksi yksittäisillä lomittajilla on työkokemusta useammalta karjatilalta kuin suurimmalla osalla viljelijöistä. Lomittajien laajaa työkokemusta karjatilojen työmenetelmistä ja ‑oloista ei kuitenkaan ole tähän mennessä juurikaan hyödynnetty maatalousalan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.

Tätä puutetta paikkaamaan kehitettiin viime vuonna TTS tutkimuksessa (Työtehoseura) valtakunnallinen sähköinen lomittajaverkosto. Verkostossa on tällä hetkellä noin 250 kunnallista lomittajaa, mutta siihen otetaan erittäin mielellään mukaan lisää lomittajia. Verkoston pystyttäminen toteutettiin yhteistyössä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen lomituspalveluyksikön ja Maatalouslomittajat ry:n kanssa. Kehityshanketta rahoitti Maatalouskoneiden tutkimussäätiö.

Hankkeessa lähestyttiin loppusyksystä 2009 kaikkia lomituksen paikallisyksikköjä. Paikallisyksiköiden yhteyshenkilöitä pyydettiin välittämään linkki sähköiseen kyselylomakkeeseen kaikille niille kunnallisille lomittajille, joiden sähköpostiosoite oli paikallisyksikön tiedossa. Sähköisessä kyselyssä selvitettiin muun muassa lomittajien kokemusta eri työmenetelmistä ja ‑välineistä lypsytyössä sekä lomittajien arviota omasta osaamisestaan sekä kehittämis- ja koulutustarpeestaan. Lopuksi kysyttiin suostumusta korkeintaan kaksi kertaa vuodessa tehtävien jatkokyselyiden vastaanottamiseen.

Kyselyiden tuloksia tullaan julkaisemaan maatalousalan ammattilehdissä ja TTS tutkimuksen maataloustiedotteissa siten, että yksittäistä vastaajaa tai lomituspalveluita vastaanottavaa tilaa ei voi niistä erottaa. Verkostossa mukana olevien lomittajien sähköpostiosoitteet säilytetään TTS:ssä, eikä niitä anneta eteenpäin. Tulevilla kyselyillä selvitetään muun muassa karjanhoidossa käytettävien koneiden, laitteiden ja menetelmien hyviä ratkaisuja. Kehittämistoimenpiteitä varten kerätään tietoa myös keskeisistä puutteista, epäkohdista ja työturvallisuusriskeistä edellä mainittuihin seikkoihin tai yleensä lomitustyöhön liittyen.

TTS:ssa toivotaan, että verkostoon saadaan vielä runsaasti lisää vapaaehtoisia kunnallisia maatalouslomittajia, jotta kyselyiden tuloksista saadaan mahdollisimman edustavat. Verkostosta kiinnostuneiden lomittajien kannattaa ottaa sähköpostitse yhteyttä hanketta johtaneeseen tutkijaan Janne Karttuseen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), jolta saa linkin sähköiseen kyselyyn. Verkostoon liittyvien kesken arvotaan TTS:n tuotepalkintoja.    

Lisätietoja:

TTS tutkimus
Janne Karttunen
GSM 044 714 3689
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto