Karjanhoitotyön tuottavuuden eli työtuntia kohti tuotettujen maitolitrojen määrän vaihtelu maamme maitotilojen välillä on hyvin suurta. Korkea työn tuottavuus vaatii ennen kaikkea työvoiman, mutta myös muiden tuotantoresurssien, kuten tuotantotilojen sekä karjanhoidossa käytettävän tekniikan, tehokasta käyttöä. Olemassa olevien tuotantoresurssien tehokkaampi käyttö mahdollistaisi nykyistä korkeamman työn tuottavuuden lukuisilla tiloilla.

Tämä ilmenee juuri ilmestyneestä TTS tutkimuksen (Työtehoseura) maataloustiedotteesta "Karjanhoitotöiden työnmenekki ja työn tuottavuus laajentavilla maidontuotantotiloilla". Tiedotteessa tarkastellaan äskettäin uuden pihaton rakennuttaneilla suurilla maitotiloilla karjanhoitotöiden organisointia, työmäärää, työn tuottavuutta sekä toteutuneita investointikustannuksia. Tapausluonteista tarkastelua täydentävän tausta-aineiston avulla selvitetään, mitä tekijöitä liittyy karjanhoitotöiden työnmenekin ja työn tuottavuuden vaihteluun nykyaikaisilla suomalaisilla maitotiloilla ja toisaalta, miten työn tuottavuutta saataisiin nostettua.

Tiedotteen mukaan erityisesti viime vuosina laajentaneilla tai lähitulevaisuudessa voimakkaasti investoivilla maitotiloilla voidaan kaikkien tuotantoresurssien tehokasta käyttöä pitää reunaehtona kestävälle tuotannolle. Kestävällä perustalla oleva maidontuotanto ei vaaranna tuotantoeläinten terveyttä, tuotteiden laatua, ympäristöä eikä maatalousyrittäjän kokonaisvaltaista eli ruumiillista, henkistä ja taloudellista hyvinvointia.  

Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin voidaan pääsääntöisesti odottaa paranevan työn tuottavuuden noustessa, koska tällöin tehottoman ja usein samalla yrittäjän terveyttä vaarantavan työn tekeminen vähenee ja altistumisajat työympäristön kuormitustekijöille lyhenevät. Tuotannon tehostuessa säästyvä työaika kannattaa jakaa tarkkaan harkiten oman vapaa-ajan lisäämisen, tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja tuotoksen edistämisen sekä eläinmäärän kasvattamisesta johtuvan työmäärän lisääntymisen kesken.

 

TTS tutkimuksen maataloustiedotteessa numero 614 esitetyt havainnot ja suositukset perustuvat TTS:n ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen yhdessä toteuttamaan Teknotilat-hankkeeseen, jonka maatilatalouden kehittämisrahasto rahoitti. 12-sivuisen tiedotteen voi ostaa painettuna tai pdf-muodossa TTS:n verkkokaupasta osoitteesta www.ttskauppa.fi

 

Julkaisu:
Karttunen, J. ja Lätti, M. 2009. Karjanhoitotöiden työnmenekki ja työn tuottavuus laajentavilla maidontuotantotiloilla. TTS tutkimuksen tiedote. Luonnonvara-ala: maatalous (614) 5. 12 s.

 

Lisätietoja:
TTS tutkimus
Janne Karttunen
GSM. 044 714 3689
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto