- TTS tutkimus esittelee Habitaressa alan yrityksille työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä palveluja (osasto 6k20)

TTS tutkimus (Työtehoseura) kehittää työn tuottavuutta tekemällä ajankäyttöselvityksiä, työnmittausta (normaaliaikatutkimuksia), työnkulkukuvauksia ja toimintokustannuslaskelmia. Työn tuottavuuteen perustuvien selvitysten, mittausten, kuvausten ja laskelmien perusteella yritys saa selkeän analyysin ja raportin tämän hetkisestä työn tuottavuudesta ja kehittämiskohteista eri toimintojen osalta.  

TTS:n palvelu kattaa koko prosessin aina alkukartoituksesta kehittämistoimenpiteiden jalkauttamiseen saakka. Jokainen työn tuottavuuden kehittämisprojekti tehdään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Projekti voi olla esimerkiksi yksittäinen ajankäyttöselvitys tai kokonaisvaltainen työn tuottavuuden kehittämishanke

TTS tutkimus tarjoaa yrityksille seuraavia palveluita työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin
liittyvillä osa-alueilla:

Ajankäyttöselvitykset
Ajankäyttöselvitysten avulla kuvataan henkilön tai ryhmän ajankäytön jakauma tietyllä jaksolla esimerkiksi työpäivän aikana. Ajankäytönjakauma antaa kuvan siitä, kuinka tarkastelujakso jakautuu erilaiseen tekemiseen.

Työnmittaus
Työnmittauksella tuotetaan standardiaikoja. Standardiajat ovat tietyn työosan menetelmäkohtaisia aikoja, jotka kertovat, kuinka paljon ammattitaitoinen henkilö tarvitsee aikaa tietyn työn tekemiseen tietyllä menetelmällä normaaliolosuhteissa työskennellessään normaalilla suoritusnopeudella.

Toimintokustannuslaskenta
Toimintolaskennassa yrityksen prosessit jaetaan toimintoihin, jotka muodostavat ketjuja. Jokainen toiminto käyttää resursseja, joiden arvo voidaan laskea. Toiminnon läpäisevälle tuotteelle kohdistetaan sen aiheuttama kustannus. Käymällä läpi kaikki tuotteelle kustannuksia aiheuttavat toiminnot voidaan laskea tuotekohtaiset kustannukset.

Prosessikuvaukset
Prosessikuvauksilla paikallistetaan kehittämiskohteita tai paikallistetaan erilaisten prosessissa esiintyvien ongelmien alkulähteet. Asiat voidaan jäsennellään kuvauksissa siten, että oleelliset riippuvuudet ja ongelmien alkulähteet löydetään. Toiminnan kuvaamisen perusteluna voi olla vain nykyisen toiminnan dokumentointi. Sen avulla voidaan vakiinnuttaa hyväksi havaitut toimintatavat sekä parantaa työn tuottavuutta ja turvallisuutta. Se on oiva apu kouluttaa työpaikalle ja työhön uusia työntekijöitä.

Työnkulkukuvaukset ja toimintakaaviot
Tuotteiden kulku esim. tuotannossa eri vaiheiden läpi ei ole aina selkeä. Työnkulkukaaviolla kuvataan hyödykkeen kulku tilauksesta asiakkaalle. Toimintakaavio soveltuu toimintojen ajallisen yhteispelin tarkasteluun, miten resurssit on kuormitettu ja miten hyvin koneet on käytetty hyväksi.

Työnkuormittavuusselvitykset
Työn kuormittavuuden mittauksilla selvitetään työt ja työvaiheet, joiden kuormitus on haitallista työntekijöille. Mittaustulosten pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset työn fyysisen ja psyykkisen kuormittavuuden vähentämiseksi.

Työympäristöselvitykset
Työympäristötoiminnan tavoitteena on työpaikkojen ja turvallisuuden edistäminen.

LISÄTIETOJA:
TTS tutkimus, Keijo Vesilahti, asiantuntija, Gsm 050 387 9518, Sähköposti Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto