Opetushallitus mittaa vuosittain ammatillisten oppilaitosten tuloksellisuutta. Muihin Uudenmaan alueen suuriin monialaisiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin verrattuna  TTS Työtehoseura on ykkönen (tulosindeksi 1082). TTS:lle tulleet opiskelijat valmistuvat sovitussa aikataulussa ja myös työllistyvät hyvin opintojen jälkeen. Tuloksellisuuden mittauksen pohjana on mm. opiskelijoiden valmistuminen, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen sekä henkilökunnan pätevöitymisaste ja kehittäminen. Tuloksellisuusvertailussa TTS Työtehoseura päihitti tulosindeksillään kaikki muut Uudenmaan suuret, monialaiset koulutuksenjärjestäjät kuten Helsingin Stadian, Keski-Uudenmaan Keudan, Vantaan Varian ja Espoon Omnian.

TTS:n toimitusjohtaja Juha Ojala pitää tulosta erinomaisena osoituksena yksityisten koulutuksenjärjestäjien kyvystä tuottaa huippulaadukasta koulutusta. Hänen mukaansa ammatillisessa koulutuksessakin tarvitaan oppilaitosten välistä kilpailua, jotta varmistetaan koulutuksen laatu ja vaikuttavuus.
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto