Luonnonvara-alan opettajat kokevat maatalousteknologisen tiedon erittäin tärkeänä maataloustyön tuottavuuden ja tuotannon kannattavuuden kehittämisessä. Lisäksi sen koetaan olevan tärkeä osa oppilaitosten tarjoamaa koulutusta. Tiedot käyvät ilmi TTS Työtehoseuran kyselystä.

”Nämä tulokset puoltavat maatalousteknologian aseman säilyttämistä vahvana sekä tutkimuksessa että opetuksessa”, toteaa erikoistutkija Janne Karttunen.

Maatalousteknologia kattaa maataloustuotannossa käytettävät koneet, laitteet ja rakennukset, työn ja työolosuhteet, materiaalien prosessoinnin sekä edellä mainittujen tekijöiden muodostamat teknologiset järjestelmät.

Maatalousteknologisen tutkimuksen ja opetuksen koetaan pysyneen melko hyvin ajan tasalla maatalouden rakennekehityksen kanssa. Taloudellisten resurssien niukentuessa tulisi kuitenkin kaikkien alalla toimivien tahojen lisätä monipuolista koti- ja ulkomaista yhteistyötä.

Maataloustuotannossa yleistyvän digitalisoitumisen hallinta, kyky kehittää tuotantoa kokonaisvaltaisesti sekä tiedonhankinta- ja verkostoitumistaidot koetaan tärkeänä osaamisena maatalousteknologian opiskelijoilla.

Maatalousteknologiaan liittyvää tutkimustietoa levitetään muun muassa kotimaisten ammattilehtien, tutkimusjulkaisujen ja tietokoneohjelmien välityksellä. Nämä lähteet koetaan henkilökohtaisten kontaktien ohella tärkeiksi opettajien osaamisen ylläpitämisen ja opetuksen kehittämisen kannalta.

”Opiskelijat hyödyntävät samoja lähteitä opinnoissaan”, muistuttaa Karttunen.

Edellä kuvattu ilmenee TTS:n uusimmasta maataloustiedotteesta, joka perustuu Maatalouskoneiden tutkimussäätiön rahoittamaan kyselytutkimukseen. Kyselyssä selvitettiin luonnonvara-alan toisen asteen ja korkea-asteen opettajilta maatalousteknologian opetuksen ja tutkimuksen nykytilannetta sekä tulevaisuudennäkymiä maassamme.  

Lisätietoja:
Erikoistutkija Janne Karttunen, TTS Työtehoseura, puh. 044 7143 6897, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., www.tts.fi

Tiedote:
Karttunen, J. 2015. Maatalousteknologian opetus ja tutkimus Suomessa. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 4 (662): 1–8.
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto