LIVE – Liiketoimintaa verkostoitumalla - hankkeen yhteydessä toteutetut opinnäytetyöt osoittivat, että luontolähtöisillä menetelmillä on monipuoliset soveltamismahdollisuudet. Hämeen ja Lahden Ammattikorkeakouluissa tehdyt opinnäytetyöt liittyivät hoitotyön, maisemasuunnittelun ja sosiaalialan koulutusohjelmiin.

PALAUDU METSÄSSÄ

Päivi Ronkainen-Forsiuksen toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli luontoharjoituksen stressistä palauttava vaikutus. Opinnäytetyössä kehitettiin Green Care -toiminnan mukainen hyvinvointipalvelu käyttäen apuna palvelumuotoilun periaatteita. Luontoharjoituksiin osallistui kolme henkilöä ja sen vaikutusta stressitasoon ja stressistä palautumiseen mitattiin käyttäen mittaustapoina sykeväliseurantaa ja oman kokemuksen arviointia. Lisäksi luontoharjoituksen toimivuutta ja houkuttelevuutta mitattiin kyselylomakkeella. Sen stressistä palauttavaa vaikutusta ei todettu sykevälimittauksessa, vaikka osallistujat raportoivat omana kokemuksenaan, että arjen huolet painoivat vähemmän mieltä ja olo oli levollisempi ja rentoutuneempi luontoharjoituksen jälkeen. Lisäksi osallistujat kokivat keskittymiskykynsä ja kyvyn olla läsnä parantuneen. Osallistujat kokivat luontoharjoituksen toimivan hyvinvointipalveluna, olisivat valmiita käyttämään sitä ja suosittelemaan myös muille.  

HEVOSTOIMINTA PERHEKODIN NUORTEN ARJESSA

Nora Sarkan opinnäytetyössä tutkittiin miten nuoret puhuvat sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja millaisia merkityksiä he sille antavat. Sen toiminnallinen osuus koostui kolmesta toimintakerrasta, joiden aineisto dokumentoitiin muun muassa videoimalla. Nuoret osallistuivat kuntouttavaan sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti kaksi kertaa viikossa yksilöharjoitusten merkeissä sekä yhteisöllisissä talli-illoissa.

Tulosten perusteella voidaan osoittaa, miten nuorten tuottama myönteinen puhe ja sosiaalipedagogisen hevostoiminnan teoria kohtaavat hyvin. Nuoret puhuvat samoista asioista kuin alan ammattilaiset, mutta erilaisia ilmaisuja käyttäen. Ammattilaisten tekemä, tuloksia tuottava työ sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa pitäisi tehdä näkyvämmäksi myös Suomessa. Tätä arvokasta kuntoutuksen muotoa tulisi pyrkiä hyödyntämään laajemmin ja aktiivisemmin.

VIHERPALVELUT HYVINVOINNIN LISÄÄMISEN VÄLINEENÄ

Sanna Saaren opinnäytetyössä selvitettiin kuinka luonnon elvyttävää vaikutusta voidaan käyttää hyvinvoinnin lisäämiseen, työllisyyden hoitamiseen ja samalla edistää Lempäälän kunnan omistaman kiinteistöosakeyhtiö Sirkkavuori Oy:n kiinteistöjen ylläpitoa. Opinnäytetyössä kehitettiin nelivaiheinen toimintamalli, jossa järjestetään luontoavusteisia menetelmiä hyödyntävää, kuntouttavaa, mielekästä ja työllistävää toimintaa erilaisille asiakasryhmille sekä samalla hoidetaan ympäristöä ja kiinteistöjä. Toimintamallin toteuttaminen tarvitsee asiantuntijatyöryhmän, jotta olemassa olevat voimavarat voidaan hyödyntää uudella tavalla. Luontoalueita käytetään kuntoutettavien hyvinvoinnin lisäämiseen, mutta pitämällä ympäristöstä huolta ja tarjoamalla estetiikan kokemuksia lisätään kaikkien kuntalaisten hyvinvointia.

LIVE - LIIKETOIMINTAA VERKOSTOITUMALLA Maaseudun luontoresurssit Green Care -yrittäjyyden voimavarana (LIVE-hanke) oli Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun, ProAgria Etelä-Suomen ja Työtehoseuran yhteistyössä toteuttama koulutushanke. Se toteutettiin Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla. Hankkeen rahoittivat Hämeen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY ‐keskukset (Manner‐Suomen maaseudun kehittämisohjelma).  

Lähde: Green Care -menetelmien käytännön sovelluksia. TTS:n tiedote Asuminen, teknologia ja palvelut 1/2015 (688).

Lisätietoa:
Päivi Ronkainen-Forsius, gsm 040 507 8979, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Sanna Saari, gsm 040 551 9950, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Nora Sarka, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto