Korvatut työtapaturmat ja ammattitaudit sekä alentunut työkyky kasautuvat suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa. Erityisesti karjatilallisilla on kohonnut riski toistuviin työperäisiin terveysongelmiin. Sekä lieviin että vakaviin työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät yleisimmin karjanhoitoon kuuluvat työt ja välittömät syyt. Vakavia työtapaturmia sattuu kuitenkin suhteellisesti eniten viljatiloilla sekä kasvinviljelytöissä tilan tuotantosuunnasta riippumatta.

Huomattava osa maatalousyrittäjistä kykenee kuitenkin työskentelemään vuosia – jopa vuosikymmeniä – ilman korvattuja työtapaturmia ja ammattitauteja. Tuotannon laajentaminen sekä sen myötä työympäristön ja  menetelmien kehittäminen suojaavat myös karjatilallisia terveysongelmilta. Nykyaikainen karjatalous poistaa osan riskeistä, mutta tuo toki myös uusia.

Tutkimuksissa tunnistettuja riskitekijöitä ja suojelevia tekijöitä kannattaa käyttää maatalousyrittäjien ryhmittelyyn työterveyttä ja työturvallisuutta sekä työkykyä edistävien toimenpiteiden kustannustehokkuuden parantamiseksi. Erityisen tärkeää on torjua vakavia työtapaturmia ja ammattitauteja, jotka voivat johtaa huomattaviin kustannuksiin, työkyvyn ja elämänlaadun merkittävään alenemiseen tai jopa kuolemaan.

Nykyisten ja tulevien maatalousyrittäjien sekä muiden maatalousalalla työskentelevien tietoisuutta työperäisistä terveysongelmista ja niiden torjunnasta tulee lisätä muun muassa alan ammatti- ja täydennyskoulutuksessa sekä työterveyshuollossa. Kokemusperäistä tietoa työterveyteen ja  turvallisuuteen liittyvistä asioista arvostetaan, ja tätä tietoa kannattaisi kerätä ja levittää nykyistä tehokkaammin. Positiivisia ja kannustavia esimerkkejä kannattaisi tuoda esiin nykyistä enemmän.

Edellä kuvattu ilmenee 24.1.2014 Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa tarkastetusta TTS - Työtehoseuran tutkija Janne Karttusen väitöskirjasta, jonka suomenkielinen nimi on "Työtapaturmien, ammattitautien ja työkyvyttömyyden kasautuminen suomalaisten maatalousyrittäjien keskuudessa – mahdollisuus kohdennettuun torjuntaan".  

Lisätietoja: tutkija Janne Karttunen, TTS - Työtehoseura
p. 044 7143 689, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Väitöskirjan yhteenveto-osa on saatavissa internetistä E-thesis -palvelusta osoitteessa:
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42427

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto