Luonnossa oleminen tai sen näkeminen on erityisen merkityksellistä ikäihmisille. Viherympäristöllä on todettu olevan monia myönteisiä vaikutuksia fyysiselle kunnolle ja etenkin mielenterveydelle. Ulkoilu ylläpitää ikääntyvien toimintakykyä sekä yhteyttä ympäristöön ja luontokokemukset parantavat elämänlaatua. Metsäympäristö aktivoi muistitoimintoja sekä lisää fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja. Metsä tarjoaa laajoja ja monimuotoisia mahdollisuuksia luonnon hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä. Luontoa voi kokea eri aistien avulla, katselemalla, kuuntelemalla, tunnustelemalla, haistelemalla ja maistelemalla.

Työtehoseuran hankkeessa Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä selvitettiin metsän hyödyntämistä ja sen antamia mahdollisuuksia ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä. Taustaselvitysosiossa kerättiin tietoa, tarpeita sekä kokemuksia metsän hyödyntämisestä ja sen antamista mahdollisuuksista ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä kirjallisuuden pohjalta. Lisäksi tutustuttiin käytännössä erilaisiin vanhuksille soveltuviin tai suunniteltuihin toimintakykyä ylläpitäviin luontopolkuihin, lähiliikuntapaikkoihin ynnä muihin kohteisiin sekä haastateltiin ikäihmisiä ja asiantuntijoita.

Haastatteluissa ilmeni, että ikäihmiset pitävät luonnon tapahtumien ja sääilmiöiden seuraamisesta ja tarkkailusta. Liikunnallisesti aktiivisimman ajan ollessa takana, on aikaa keskittyä tarkemmin näkemiseen. Maiseman katselu, luonnossa oleskelu, lintulaudan ym. pihapiirin ja metsän tarkkailu tuovat mielihyvää. Metsä on täynnä erilaisia aistimuksia, tuoksuja ja tuntemuksia, äänimaailmaa, jotka mahdollistavat metsäkokemusten tuomisen myös sisätiloihin. Ikäihmisiä tulee viedä ulos, pihalle, puistoon ja metsään. Vuodepotilaille on syytä saada ikkunanäkymä luontoon. Jos ikäihminen pääsee edes pyörätuolissa ulos, ulkoilureitin olisi hyvä kulkea vihreässä ympäristössä. Niille vanhuksille, jotka eivät enää itse pääse liikkumaan luonnossa voidaan tuoda luonto sisätiloihin eri tavoin.

Erä- ja luonto-opas sekä maaseutumatkailualan opiskelijat ideoivat kirjallisuuden ja ikäihmisten sekä asiantuntijoiden haastatteluiden pohjalta erilaisia elämyksellisiä palvelutuotteita, joiden avulla voidaan tuottaa eri-ikäisille ja -kuntoisille ikäihmisille hyvinvointia metsästä. Ideat voitiin jakaa kolmeen ryhmään: Ulos luontoon, aistikokemukset ja virtuaalielämykset.

Hankkeen tuloksia esitellään TTS:n julkaisussa: Korhonen, A, & Liski-Markkanen, S. 2013. Metsä ikäihmisten hyvinvoinnin lähteenä. TTS:n julkaisuja 418.

www.tts.fi/greencare

Lisätietoa:

Anne Korhonen, TTS-Työtehoseura, 044 7143 701 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Sari Liski-Markkanen, TTS-Työtehoseura ry, 044 7143 694 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto