Maa- ja metsätaloustyöt sekä yksityistalous- ja hoivatyöt jakaantuvat maamme maatalousyrityksissä epätasaisesti – sukupuolittuneesti – miesten ja naisten kesken. Miesten ja naisten suhteelliset työpanokset ovat suunnilleen samansuuruiset karjanhoitotöissä, mutta miehet tekevät selvästi suuremman osuuden muista tuotantotöistä ja naiset puolestaan yksityistalous- ja hoivatöistä.

Myös monialaisen yritystoiminnan työt on jaettu sukupuolittuneesti. Koneurakointi on yleisin monialaisuuden muoto, ja miehet tekevät siitä suhteellisesti suurimman osan. Naisten suhteellinen työpanos kasvaa muissa monialaisissa töissä kuten maatilamatkailussa.

Urakoitsijoita tai palkkatyövoimaa käytetään noin puolella sekä perustuotantoa harjoittavista että monialaisista maatalousyrityksistä. Vaikka ulkopuolisen työvoiman suhteellinen työpanos on keskimäärin pieni yrittäjäperheen työpanokseen verrattuna, se voi olla huomattava yksittäisissä maatalousyrityksissä ja töissä.

Yrittäjäperheen sisäiseen työnjakoon voivat vaikuttaa muun muassa perheenjäsenten osaaminen, mielenkiinto sekä mahdolliset pää-, sivu- ja luottamustoimet. Omat tai toisten kokemukset urakoitsijoista ja palkkatyövoimasta sekä niiden saatavuus voivat myös ohjata päätöksentekoa. Poikkeustilanteiden varalta olisi kuitenkin tärkeää, että kaikki yrittäjäperheen jäsenet hallitsisivat ainakin auttavasti kaikki keskeiset työt – yksityistalous- ja hoivatyöt mukaan lukien.

Edellä kuvattu ilmenee TTS - Työtehoseuran tiedotteesta "Työnjako perustuotantoa harjoittavissa ja monialaisissa maatalousyrityksissä". Tiedote perustuu maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahaston pääosin rahoittamaan ja TTS:n, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n, Seinäjoen ammattikorkeakoulun maa- ja metsätalouden yksikön sekä Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksen toteuttamaan Muuttuva ja menestyvä monialainen maatila 2000–2013 -yhteishankkeeseen.  

Lisätietoja: tutkija Janne Karttunen, TTS - Työtehoseura
p. 044 7143 6897, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tiedote: Karttunen, J. ja Tuure, V.-M. 2013. Työnjako perustuotantoa harjoittavissa ja monialaisissa maatalousyrityksissä. TTS:n tiedote. Maataloustyö ja tuottavuus 6 (648): 1–8.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto