Metsäalan ammatteihin valmistuneet ovat varsin tyytyväisiä oppilaitosten antamaan metsälliseen opetukseen. Koulutuksen tuottamissa muissa työelämävalmiuksissa, kuten asiakaspalveluosaamisessa, vastuunotossa oman työn laadusta, kustannustietoisuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä nähdään kuitenkin paljon parantamisen tarvetta.

Työelämässä menestymiseksi ei riitä pelkkä työn tekninen hallinta. Tarvitaan myös sosiaalista osaamista ja kykyä ratkaista itsenäisesti työssä esiintyviä ongelmia. Ammattiosaaminen on syvennettävä oman työnjäljen kontrolloinnin lisäksi vastuunottoon omasta kehittymisestä. Työhön rekrytoivien mielestä työssään menestyvän metsäammattilaisen motivaationa tehdä työtä tulee olla halu kehittyä työssään, työnjäljessään ja nostaa tuottavuuttaan pitkäjänteisesti. Tämä asettaa koulutukselle haasteen kasvattaa nuoria kokonaisvaltaisesti ammattiin pelkän ammatillisen osaamisen sijaan niin, että myös muut kyvyt toimia työmarkkinoilla kehittyvät.

Metsäalalla tullaan jatkossa vaatimaan myös aivan uutta ammatillista osaamista muun muassa metsäenergian tuotantomäärien lisääntymisen, metsänhoitotöiden koneellistumisen, metsänkäsittelymenetelmien monipuolistumisen ja ulkomaalaisperäisen työvoiman yleistymisen myötä. Tulevaisuuden toimintaympäristön ja työnkuvien muutokset tulevat edellyttämään metsäalan perustutkinnon koulutusohjelmien ja koulutuksen toteutuksen kehittämistä.

TTS - Työtehoseuran metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa tutkittiin metsäalan ammatillisen koulutuksen suorittaneiden metsäkoneenkuljettajien, metsureiden ja metsäenergian tuottajien nykytyössä vaadittava osaaminen, koulutuksen vaikuttavuus ja ammattien osaamistarpeet vuoteen 2020. Tutkimuksessa tehtiin kysely kaikille vuosina 2005–2009 metsäalan perustutkinnosta metsäkoneenkuljettajiksi, metsäenergian tuottajiksi ja metsureiksi valmistuneille. Lisäksi haastateltiin yrityksiä, jotka palkkaavat ammattilaisia alan töihin. Haastattelujen teemoina olivat palkattavilta vaadittava osaaminen nyt sekä alan kehitysnäkymät vuoteen 2020.

Vuoden 2013 loppuun kestävää hanketta rahoittaa Metsämiesten säätiö ja hanke tekee yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset -tutkimuksen sekä Helsingin ja Jyväskylän yliopiston Metsäkoulutus 2013 -koulutuksen esiselvityshankeen kanssa. Hankkeen avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Vesa Tanttu, TTS – Työtehoseura, p. 044 7143 676, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Metsäalan koulutustoimikunnan puheenjohtaja Jyrki Ketola, p.0400 606 522, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tutkija Eila Lautanen, TTS- Työtehoseura, p.044 7143 686, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto