TTS - Työtehoseura on vahvasti mukana hallitusohjelman mukaisen Nuorisotakuun toteuttamisessa, jonka tavoitteena on, että kaikille nuorille luodaan realistiset mahdollisuudet suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. TTS:llä alkaa tänä vuonna kaksi uutta koulutusmuotoa; nuorten aikuisten osaamisohjelma sekä nuorten tuettu oppisopimuskoulutus.

Mikä on nuorten aikuisten osaamisohjelma?
Nuorten aikuisten osaamisohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama koulutushanke, jonka kohderyhmänä ovat 20 - 29 -vuotiaat nuoret joilla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta. TTS tarjoaa koulutusta ammattitutkinnon tai osatutkinnon suorittamiseen. Ammattitaito hankitaan valmistavassa koulutuksessa ja osaaminen osoitetaan näyttönä tutkintotilaisuudessa. Valmistavan koulutuksen osalta on kaksi vaihtoehtoa. Nuori aikuinen voi opiskella oppilaitoksessa ja harjaantua ammattiin työssäoppien. Mikäli ohjelmaan hakutuvalla saa työpaikan tai hänellä on työpaikka, voi ammattitutkinnon opiskella oppisopimuksella.

Osaamisohjelman koulutusaloja on TTS:lla tarjolla monipuolisesti. Koulutusvaihtoehtoja on tekniikan ja liikenteen aloilla, puutarha-alalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla. Tutkintoon voi opiskella TTS:n eri toimipisteissä, joita on Rajamäellä, Vantaalla, Järvenpäässä, Kouvolassa, Sammatissa sekä Kuhmossa. Koulutustarjonta vaihtelee toimipisteittäin. Oppisopimuksessa oleva nuori aikuinen opiskelee pääasiassa omalla työpaikallaan.

Uutena toimintana TTS aloittaa ns. hakevan toiminnan, jonka avulla etsitään opiskelijoita osaamisohjelman mukaiseen koulutukseen. Hakevan toiminnan yhteistyötä tehdään mm. työpaikkojen, työnantajien, TE-palveluiden, työhönvalmennuspalveluiden, työpajojen sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Verkostoyhteistyöllä haetaan opiskelijoita, joilla on motivaatiota ja kykyä sitoutua koulutukseen mutta jotka syystä tai toisesta eivät ole hakeutuneet tai päässeet ammatilliseen koulutukseen tai ovat sen aiemmin keskeyttäneet. Opiskelijoilla on oma ohjauskoordinaattori, joka tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa varmistaen opintojen sujumisen.

Mikä on nuorten tuettu oppisopimuskoulutus?
Nuorten tuetun oppisopimus koulutuksen kohderyhmänä ovat keväällä 2013 peruskoulun 9. luokan tai 10. luokan päättävät nuoret. Tuetulla oppisopimuksella voi TTS:llä opiskella maarakennuskoneenkuljettajaksi, autonkuljettajaksi tai varastonhoitajaksi.

Jos nuori on käytäntöön suuntautuva oppija, hän voi hakeutua kevään aikana TTS:n nuorten oppisopimusinfoihin. Infoja toteutetaan opinto-ohjaajien tilauksesta eri oppilaitoksissa. Infoissa kerrotaan mitä nuorten oppisopimus vaatii. Keskeinen on työpaikan löytäminen yrityksestä. Kevään aikana järjestetään oppisopimuksesta kiinnostuneille nuorille ja nuorten palkkaamisesta kiinnostuneille yrityksille yhteisiä tapaamisia. TTS:an voiva ottaa yhteyttä myös nuorten palkkaamisesta oppisopimustyösuhteeseen kiinnostuneet maarakennus-, kuljetu- ja varastoalan yritykset.

Koulutus eroaa perinteisestä oppisopimuksesta sillä että nuorilla opiskelijoilla on tukena oma oppisopimusvalmentaja. Peruskoulun päättävä nuori ei luonnollisesti omaa pitkää kokemusta työelämästä ja sitoutumiseen työelämän pelisääntöihin voi tarvita hieman ylimääräistä tukea. Usein myös työn ja opintojen yhteen sovittaminen voi olla nuorelle henkilölle haastavaa. Oppisopimusvalmentaja toimii vastuukouluttajan ja työpaikkavalmentajan lisänä opiskelijan tukiverkossa. Oppisopimus kestää 2,5 - 3 vuotta. Työnantaja saa oppisopimuksen ajaksi korotettua koulutuskorvausta, joka on ensimmäiseltä vuodelta 800 € ja alenee opintojen edetessä portaittain. Osalle nuoria oppisopimus on jopa paras vaihtoehto kouluttautua ammattiin.

Lisätietoja:
Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta
Ohjauskoordinaattori
Jenni Hytönen, 050 3870 072

Nuorten tuetusta oppisopimuskoulutuksesta
Oppisopimusvalmentaja

Leena Saarela, 050 3879 584

www.tts.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto