Monissa maissa suositellaan vasikoiden kasvattamista kokonaan erillään muusta karjasta ja mieluiten raittiissa ulkoilmassa. Tavoitteena on vähentää tautipainetta ja tarjota vasikoille navettailmaa parempi hengitysilman laatu. Useissa tutkimuksissa on todettu puhtaan ilman merkittävyys vasikan terveydelle.

Kun vasikat ovat erillään muusta karjasta, myös työ vaatii omat järjestelynsä. Vasikoita ei voi hoitaa ohimennen muun työn lomassa. On mietittävä esimerkiksi, miten ja missä juoma valmistetaan ja miten se siirretään vasikoille. Siirtojen sujuvuus on tärkeää, sillä isossa karjassa kuluu useampi kymmenen litraa maitoa kerralla, vähintään kaksi tai kolme kertaa päivässä.

Taivasalle sijoitettujen iglujen hoidon haasteena ovat sääolot. Sateet, kovat pakkaset tai lumituiskut koettelevat hoitajia. Vasikoille kesä ja auringonpaahde voi kuitenkin olla suurempi haitta. Iglut kannattaa sijoittaa tuulensuojaiseen paikkaan ja mieluiten kattaa suojaan auringonpaahteelta, jotta iglut eivät lämpene liiaksi.

TTS - Työtehoseuran tekemien työaikatutkimusten mukaan igluja ja kylmiä kasvattamoita verrattaessa kasvatusympäristö vaikuttaa osaltaan vasikoiden hoidon työmäärään, mutta suurempi merkitys oli käytetyillä työmenetelmillä ja tilakohtaisilla järjestelyillä. Juoton työaikaan vaikuttavat muun muassa juoman valmistamis- ja juottotapa sekä töiden organisointi.

Vasikoiden hoidossa igluihin jotkin työvaiheet olivat fyysisesti kuormittavia ja aikaa vieviä. Tällainen on erityisesti iglujen kuivittaminen, joka on melko hankalaa ja työlästä verrattuna sisäkasvattamoiden kuivitustyöhön. Runsas kuivittaminen on aina vasikalle tärkeää, ja erityisen tärkeää se on kylmäkasvatuksessa. Sekä iglukasvatuksessa että verhoseinäkasvattamoissa raskain työ eli karsinoiden tyhjennys pystytään tekemään konevoimin. Tyhjennys sujuu helposti kun rakenteet on suunniteltu vaivattomasti purettaviksi.

TTS:n tuoreessa tiedotteessa tarkastellaan vasikoiden hoitotyötä iglukasvatuksessa ja kylmissä kasvattamoissa. Tiedotteeseen on koottu tietoa iglujen ja verhoseinäkasvattamoiden toiminnallisuudesta sekä työmenetelmistä ja niiden vaikutuksesta työn määrään ja kuormittavuuteen.

Vasikoiden hoidon vaatimaa työmäärää sekä kylmäkasvatuksessa sekä vaihtoehtojen toiminnallisuutta selvitettiin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n hallinnoimassa InnoNauta-Kehitys -hankkeessa. Hankkeen päärahoittajana toimi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, jonka myöntämä rahoitus tulee EU:n maaseuturahaston osarahoittamasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Lisätietoa. Vasikoiden hoitotyö eri kasvatusympäristöissä. TTS:n tiedote, Maataloustyö ja tuottavuus 7/2012 (642). 8 s. 8,40 €. Tiedotteen voi ostaa TTS:n verkkokaupasta www.ttskauppa.fi

Lisätietoa
Tutkija Reetta Palva, TTS - Työtehoseura, Gsm 044 7143 691 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto