Metsäalalle on valmistunut vuosittain noin 700 ammatillisen perustutkinnon ja ammattitutkinnon suorittanutta henkilöä, kun uusien työntekijöiden tarpeeksi on laskettu yli tuhat työntekijää vuodessa.

Alan kolmivuotisesta perustutkinnosta valmistui yhteensä 2123 nuorta ammattilaista vuosina 2005–2009. Vuodessa valmistuneiden määrä oli keskimäärin 425 henkilöä, joista oli metsuri-metsäpalvelutuottajia 88, metsäkoneenkuljettajia 300 ja metsäenergiatuottajia 37. Näyttötutkintona perustutkinto -opinnot suoritti vuosina 2006–2010 keskimäärin 110 opiskelijaa, mikä nostaa perustutkinnosta valmistuneiden kokonaismäärän 535 henkilöön vuodessa. Perustutkinnon lisäksi vuosina 2006–2010 ammattitutkinnon suorittaneita puutavara-autokuljettajia valmistui 35 ja metsäkoneenkuljettajia 68 vuodessa. Bioenergia-alan ammattitutkintoja suoritettiin ainoastaan 11.

Metsätehon vuonna 2007 tekemien Savotta 2015 -työvoimatarvelaskelmien mukaan alalle tarvitaan vuosittain 1 100 uutta työntekijää, joista 280 tulisi olla metsureita, 530 metsäkoneenkuljettajia ja 290 puutavara-autonkuljettajia. Savotta-laskelmassa käytetty vuotuinen hakkuumäärä oli 54 miljoonaa kuutiometriä, kun markkinahakkuut ovat viime vuosina olleet noin 52 miljoonan kuutiometrin tasolla.

Metsäalan perustutkintokoulutusta järjesti elokuussa 2012 yhteensä 21 koulutuksen järjestäjää. Kahdeksalla niistä oli metsäkoneenkuljettajakoulutuslupa. Metsäkoneoppilaitosten kanssa yhteistyössä konealan koulutusta järjestäviä ns. satelliittioppilaitoksia oli kymmenen.

Metsäalalle valmistuneiden määrä ei ole vastannut työelämän tarpeita. Alalle tulee koulutusta käymättömiä työntekijöitä, mutta myös osa koulutuksen suorittaneista hakeutuu valmistuttuaan muille aloille. Työvoimapulasta kärsivät etenkin metsäkone- ja kuljetusala, joissa niukkuus osaavista kuljettajista rajoittaa yritysten kasvumahdollisuuksia.

Valmistuneiden ja koulutusta järjestävien oppilaitosten määrää selvitettiin TTS:ssä Metsämiesten säätön rahoittamassa Metsäalan substanssiosaaminen nyt ja kehitys vuoteen 2020 -hankkeessa. Hanke kestää vuoden 2013 loppuun ja tekee yhteistyötä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen Metsäalan korkeakoulutuksen oppimistulokset -tutkimuksen kanssa. Hankkeen tulosten avulla pyritään kehittämään alan koulutusta sekä kohdentamaan sitä tulevaisuuden työelämän tarpeiden mukaiseksi.

Hankkeessa on kerätty kyselytutkimusaineisto metsuri-metsäpalvelutuottajilta, metsuriyrittäjiltä, metsäkoneenkuljettajilta, koneyrittäjiltä, puutavara-autonkuljettajilta ja puutavara-autoyrittäjiltä. Kyselyn avulla selvitetään alan työtehtävien tämän hetkisiä ja vuoden 2020 ammattitaitovaatimuksia. Vastaavan aineiston hankinta on parhaillaan menossa metsäenergiantuottajien ja metsäenergiayrittäjien osalta. Lisäksi hankkeessa selvitetään myös metsänhoitajien ja metsä-talousinsinöörien ammattitaitovaatimuksia.

 

Lisätietoja tutkimuksesta:

Toimialajohtaja Vesa Tanttu, TTS - Työtehoseura, p.044-7143676, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Metsäalan koulutustoimikunnan pj. Jyrki Ketola, Meto-Metsäalan asiantuntijat ry, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., p.0400-606522

Tutkija Eila Lautanen, TTS – Työtehoseura, p.044-7143686, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto